Arch Model Free Download

Posted on  by admin
01. LIVING ROOM SPACE,03. KHÔNG GIAN PHÒNG NGỦ (BEDROOM SPACE),04. KHÔNG GIAN TẮM , WC (BATHROOM SPACE),05. KHÔNG GIAN PHÒNG HỌC, LÀM VIỆC (STUDY SPACE),06. CÁC KHÔNG GIAN NHÀ Ở KHÁC (OTHER SPACE),07. KHÔNG GIAN KHÁCH SẠN ( HOTEL RECEPTION),08. K.G KHÁCH SẠN, PHÒNG TRÀ, CAFE (HOTEL, TEAHOUSE, CAFE),09. KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY, CỬA HÀNG, SHOP (EXHIBITION SHOP),1.3D66 INTERIOR 2021,1.shop3dmili,10. KHÔNG GIAN KARAOKE, BAR, SAUNNA (KTV & BAR, SAUNA),11. OFFICE SPACE,12. KHÔNG GIAN PHÒNG NGỦ (HOTEL BED ROOM SPACE),13. KHÔNG GIAN PHÒNG NGỦ ( BED ROOM HOTEL SPACE),14. KHÔNG GIAN HÀNG LANG, THANG MÁY (ELEVATOR SPACE),15. KHÔNG GIAN SẢNH THANG (CLUB SPACE),17. KHÔNG GIAN KHÁC (OTHER SPACE),18. 360 PANORAMA (360 INTERIOR),19. CR STUIDON (CR INTERIOR),3D Scene GYM,3D Scene SALON,3D SCENES SPA,3D66 INTERIOR 2018,AMERICAN LIVING ROOM,ARCHMODELS,Banquet Center,BAR - COFFEE,Bathroom,Bed room,Bed Room Hotel,CGAXIS,Classic Living Room,Dressing Room,Exhibition Shop,Fashion Shop,Game Center,Karaoke Club,Kitchen - Dining Room,Leisure Tea Room,Living Room,Lobby Front Desk,MIX STYLES LIVING ROOM,Offices Interiors,PHÒNG KHÁCH BẮC ÂU (NORDIC STYLES LIVING ROOM),PHÒNG KHÁCH CHÂU ÂU (EUROPEAN LIVING ROOM),PHÒNG KHÁCH CÔNG NGHIỆP (INDUSTRIAL LIVING ROOM),PHÒNG KHÁCH ĐỊA TRUNG HẢI (MEDITERRANEAN),PHÒNG KHÁCH ĐÔNG NAM Á (SOUTHEAST ASIAN),PHÒNG KHÁCH HẬU HIỆN ĐẠI (POST MODERN LIVING ROOM),PHÒNG KHÁCH HIỆN ĐẠI ( MODERN LIVING ROOM),PHÒNG KHÁCH MỸ (AMERICAN LIVING ROOM),PHÒNG KHÁCH PHA TRỘN (MIX STYLES LIVING ROOM),PHÒNG KHÁCH TRUNG QUỐC (CHINESE LIVING ROOM),PHÒNG NGỦ BẮC ÂU (NORDIC STYLES LIVING ROOM),PHÒNG NGỦ CHÂU ÂU (EUROPEAN BED ROOM),PHÒNG NGỦ CÔNG NGHIỆP (INDUSTRIAL BED ROOM),PHÒNG NGỦ ĐỊA TRUNG HẢI (MEDITERRANEAN BED ROOM),PHÒNG NGỦ ĐÔNG NAM Á (SOUTHEAST ASIAN BED ROOM),PHÒNG NGỦ HẬU HIỆN ĐẠI (POST MODERN BED ROOM),PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI ( MODERN BED ROOM),PHÒNG NGỦ MỸ (AMERICAN BED ROOM),PHÒNG NGỦ NHẬT BẢN (JAPANESE STYLES LIVING ROOM),PHÒNG NGỦ PHA TRỘN (MIX STYLES LIVING ROOM),PHÒNG NGỦ TRUNG QUỐC (CHINESE BED ROOM),Phong Tho,Reading Room,Restaurant,Scandinavian,Shop Store,Showroom,Sketchup Scenes File