Kamen Rider Zi O 2

Posted on  by admin
Kamen Rider Zi-O là phần thứ 29 của loạt phim Kamen Rider và là phần phim cuối cùng của cả loạt phim trong thời kỳ Heishei ở Nhật Bản.
Bộ phim bắt đầu phát sóng vào năm 2018 vào khung giờ từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng theo giờ Nhật Bản, song song với Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger, Super Sentai Saikyo Battle và Kishiryu Sentai Ryusoulger trong Super Hero Time và phát sóng sau tập cuối của Kamen Rider Build.
This article is about a Rider form used by several identities in the Kamen Rider Series.

Kamen Rider Zi-O được sản xuất và phân phối bởi Toei Company và TV Asahi.

Okuno Sou (奥 野 壮) trong vai Tokiwa Sougo: là nhân vật chính của series.

Cậu là một học sinh trung học 18 tuổi với mơ ước trở thành một vị vua trong tương lai.
Một ngày có hai người lạ mặt đến từ năm 2068, Tsukuyomi và Myoukouin Geiz.
Hai người học kiên quyết giết chết Sougo, bởi trong tương lai Sougo đúng là có trở thành vua, với tên gọi là Ohma Zi-O.
 • Thế nhưng đây lại là một vị vua tàn bạo ham giết chóc để củng cố quyền lực.

Design

Appearances

"Rider Time! (Electronic beat) Kamen Rider Zi-O!"
―Transformation announcement[src]

Quyết không trở thành một Ma vương tàn ác và hung bạo như vậy, Sougo chính thức trở thành Kamen Rider Zi-O và chứng minh cho mọi người thấy mình sẽ trở thành một vị vua tốt bụng.

 • Okuno Sou (奥 野 壮) trong vai Tokiwa Sougo - Kamen Rider Zi-O.
 • Oshida Gaku (押田 岳) trong vai Myoukouin Geiz: cậu là một chiến binh tới từ tương lai năm 2068.

Geiz là người đứng đầu tổ chức chống lại sự tàn bạo của Ma vương Ohma Zi-O.

 • Cậu cùng Tsukuyomi trở lại quá khứ năm 2018 để ngăn cản Tokiwa Sougo trở thành Ma vương.
 • Dần dần, Geiz đứng cùng chiến tuyến với Sougo chống lại Time Jacker, những kẻ đến từ tương lai nhưng lại có mục đích xấu xa.
 • Oshida Gaku (押田 岳) trong vai Myoukouin Geiz - Kamen Rider Geiz.
 • Ohata Shieri trong vai Tsukuyomi: đồng hành cùng Geiz quay trở về quá khứ nhằm ngăn chặn Ohma Zi-O.

Tuy nhiên cô có suy nghĩ tích cực hơn Geiz. Thay vì muốn giết chết Sougo để trừ hậu họa như Geiz, cô quyết định hướng Sougo trở thành một vị vua tốt giống như mong ước của Sougo. Ohata Shieri trong vai Tsukuyomi - Kamen Rider Tsukuyomi. Trong năm 2068, một tên Ma vương tàn ác tên là Ohma Zi-O lấy tàn bạo để thống trị.

Nhóm người khởi nghĩa đứng lên chống lại Ohma Zi-O thất bại thảm hại.

 • Biết chắc không thể thay đổi được hiện tại, bởi sức mạnh bá đạo của Ohma Zi-O, hai người trong nhóm khởi nghĩa là Geiz và Tsukuyomi quyết định dùng Cỗ máy thời gian (Time Machine) quay trở về thời điểm năm 2018, lúc mà Ohma Zi-O (Tokiwa Sougo) chỉ còn là một cậu bé trung học 18 tuổi vô hại. Tại đây, thay vì ý định giết chết Sougo như ban đầu đã định, họ lại cùng Sougo kề vai tác chiến chống lại âm mưu của Time Jacker, những kẻ mong muốn lật đổ Ohma Zi-O, nhưng lại muốn đem tân vương tàn ác khác lên ngôi, chiếm quyền thống trị. Thor: Love and Thunder Interactive Trailer. Do you like this video? The Time Crown King Sword Saikyo Girade (時冠王剣 サイキョーギレード,Jikanmuri-ō Ken Saikyō Girēdo) is the upgraded sword weapon of Kamen Rider Zi-O, granted by the Zi-O Ridewatch II. By combining with the Zikan Girade, the Saikyo Girade can form the Saikyo Zikan Girade (サイキョージカンギレード,Saikyō Jikan Girēdo). The Saikyo Girade consists of the following parts:. Saikyo Edge (サイキョーエッジ,Saikyō Ejji) - The blade. Boasts the sharpness enough to cut a mountain in one swing. A photon is enclosed in the material as a force carrier, and by injecting the energy converted by the second translator, it can be generated in various shapes.
 • Saikyo Zikan Girade. To activate a special attack, Zi-O simply switches the visor on the Saikyo Girade's face. Rider Giri (ライダー斬り): A simple slashing attack with the blade covered in pink energy. Rider Giri (Close range). Rider Giri (Far range).
 • Haou Giri (覇王斬り): Has two variations.Zi-O II: Zi-O slashes with the Saikyo Girade to send a chain of rainbow energy clocks at the enemy.GrandZi-O: Zi-O slashes with the Saikyo Girade to send a chain of golden energy clocks at the enemy.
 • Zi-O II: Zi-O slashes with the Saikyo Girade to send a chain of rainbow energy clocks at the enemy. GrandZi-O: Zi-O slashes with the Saikyo Girade to send a chain of golden energy clocks at the enemy.
 • Haou Giri (Zi-O II) (Close range). Haou Giri (Zi-O II) (Far range). Haou Giri (GrandZi-O). To activate a finisher, Zi-O combines the Saikyo Girade with the Zikan Girade for a supercharged attack.
 • King Giri Giri Slash (キングギリギリスラッシュ,Kingu Giri Giri Surasshu): This finisher has several variations. Zi-O coats the combined Saikyo Zikan Girade with yellow energy, before raising the weapon, extending the energy blade with a line of pink characters spelling Zi-O Saikyo (ジオウサイキョウ,Jiou Saikyou, Zi-O Strongest) forming along it, as Zi-O strikes down the enemy with a downward slash.
 • Another variation has Zi-O performing a sideways slash on an airborne enemy with the pink characters also left behind like a trail.
 • King Giri Giri Slash (Prelude: Weapon rasing & yellow energy focusing). King Giri Giri Slash (Step 1: Zi-O Saikyo character).
 • King Giri Giri Slash (Step 2: Downward slash). King Giri Giri Slash (Anti-air/Horizontal slash ver.) (Step 1: Weapon rasing & yellow energy focusing).
 • King Giri Giri Slash (Anti-air/Horizontal slash ver.) (Step 1: Anti-air slash). King Giri Giri Slash (Anti-air/Horizontal slash ver.) (Step 2: Explosion). Has two variations:.
 • Zi-O performing a 360 degree horizontal slash on surrounding enemies with the pink characters also left behind like a trail. [2001: Unknown Memory]. Zi-O performs a extended version of King Giri Giri Slash.[2068: Ohma Time].

King Giri Giri Slash (Zi-OTrinity; Ver.

 • 1) (Step 1: Yellow energy focusing). King Giri Giri Slash (Zi-OTrinity; Ver. 1) (Step 2: Circle slash). King Giri Giri Slash (Zi-OTrinity; Ver. 1) (Step 3: Explosion). King Giri Giri Slash (Zi-OTrinity; Ver. As GrandZi-O, Zi-O coats the combined Saikyo Zikan Girade with yellow energy, before extending the energy blade with a line of pink characters spelling Zi-O Saikyo (ジオウサイキョウ,Jiou Saikyou, Zi-O Strongest) forming along it, as Zi-O slashes multiple enemies down.
 • King Giri Giri Slash (Default Zi-O Version) (Step 2: Zi-O Saikyo character). King Giri Giri Slash (Default Zi-O Version) (Step 3: Anti-air slash). King Giri Giri Slash (Default Zi-O Version) (Step 4: Impact). By using the Kamen Rider Zi-O Gear, Zenkai Juran can perform his version of the King Giri Giri Slash with the Juran Sword. Swordsman and World Pirate, A Brother's Promise.]. Twice Time Break/King Giri Giri Slash (トゥワイスタイムブレーク/キングギリギリスラッシュ,Tuwaisu Taimu Burēku/Kingu Giri Giri Surasshu): Using the Saikyo Zikan Girade in Best Face, Zi-O coats the combined Saikyo Zikan Girade with magenta energy, before raising the weapon, extending the energy blade , forming along it, as Zi-O strikes down the enemy with a several slash. Twice Time Break/King Giri Giri Slash (Step 1: Raising weapon). Twice Time Break/King Giri Giri Slash (Step 2: Slash).

which gives him some slight abilities of GrandZi-O and an overall of Zi-O II powers. He is then able to defeat any base-form Rider. Another Rider Manifestation: Another Zi-O II can create Another Riders at will once the clock hands above his eyes spins.


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Electronic rock music) Best Match! Build!"
―Transformation announcement[src]

A GrandZi-O-like ability.

 • Past Manipulation: Another Zi-O II can rewrite past events in his favor.
 • A side effect of this ability causes the daylight to switch into night and vice-versa.

Clock Hand Swords.

 • Another Zi-O II was designed by Yutaka Izubuchi (出渕 裕,Izubuchi Yutaka).
 • Another Zi-O II concept art. Another Zi-O's Clock Hand Swords concept art.
 • Kamen Rider Zi-O. Episode 41: 2019: World, Reset(1st).
 • Episode 42: 2019: Missing World(1st). Episode 43: 2019: Tsukuyomi Confidential(1st).

Episode 48: 2068: Ohma Time(2nd). Sougo Tokiwa - The original Kamen Rider Zi-O. ↑ 1.01.1"TV Asahi's page for Another Zi-O II". Thor: Love and Thunder Interactive Trailer. Do you like this video? Kamen Rider Zi-O (仮面ライダージオウ,Kamen Raidā Jiō) is a Japanese tokusatsu drama in Toei Company's Kamen Rider Series.

It is the twentieth and final entry of the Heisei Era, serving to commemorate its 20th Anniversary, and the twenty-ninth series overall. The series premiered on September 2, 2018, joining Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger in the Super Hero Time line-up after the finale of Kamen Rider Build.

After Lupinranger VS Patranger’s conclusion, it was joined by 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!

 • in February 2019 and later Kishiryu Sentai Ryusoulger in March 2019. After the finale of Zi-O, Ryusoulger was joined by Kamen Rider Zero-One in the Superhero Time block. The motif of the show is time. The show tagline is "Go beyond space-time!" (時空を超えろ!,Jikū wo koero!). Much like Kamen Rider Decade, it commemorates all of the Heisei-era Kamen Riders to date. The average ratings of the series was 3.0%. 3Characters3.1Kamen Riders3.1.1TV Show3.1.2Movie/Special-exclusive3.1.3Stageshow-exclusive3.3Returning characters3.3.8Kamen Riders3.4Villains. 3.1Kamen Riders3.1.1TV Show3.1.2Movie/Special-exclusive3.1.3Stageshow-exclusive.
 • During the original designing stages for Zi-O's suit, Shirakura was interested in the motif of time itself he felt it symbolized the Heisei-era, so "Rider" in katakana was added to Zi-O's mask for his default form. To differentiate Zi-O's means of transportation and time travel, the Time Mazine was introduced as opposed to a train and other supernatural means.
 • Sougo Tokiwa, a high school student born in the year 2000, has always dreamed of becoming a king when he encounters a mysterious girl named Tsukuyomi, who hails from the future in a desperate effort to alter her dire future. She presents Sougo with an ominous warning "You will become the king of all time, Kamen Rider Zi-O, a demonic king destined to rule the world.”.
 • Sougo takes up the mantle as Kamen Rider Zi-O to stop the Time Jackers from destroying the very fabric of space-time while protecting the legacy of the Heisei Kamen Riders that came before him. During his journey alongside Geiz Myokoin, a Kamen Rider from Tsukuyomi's future, and the mysterious prophet Woz who reminds Sougo of his demonic destiny, they will meet their esteemed predecessors who they must gain their trust and powers from in order to create a new future for the Kamen Riders and mankind itself.

This is the story of a Kamen Rider who would be king, who will fight to save the past, present, and future, encountering the various Heisei Kamen Riders throughout space-time.

Ryusei Sakuta(picture only). Masamune Dan(stand-in). Riku(corpse only). Eri Ogawa(stand-in). Mari Sonoda(archive footage only). Mirror Monsters. OrphnochsElephant Orphnoch(flashback only). Elephant Orphnoch(flashback only). UndeadDarkroachi(flashback only).

Darkroachi(flashback only). ImaginBat Imagin (flashback only).


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Retro video game-themed music) Level Up! Ex-Aid!"
―Transformation announcement[src]

Bat Imagin (flashback only).

 • YummiesNeko Yummy(flashback only). Neko Yummy(flashback only).
 • Remodeled Martial Arts Group Z. The series is divided into four story arcs:[1].

Episode 01-16 - Rider Time, the Demon King of Future (「ライダータイム、未来の魔王」編,Raidā Taimu, Mirai no Maō Hen), this arc introduces most of the main characters and the plot.

 • Episode 17-30 - Trinity Time, Servant and Demon King and Saviour (「トリニティタイム、従者と魔王と救世主」編,Toriniti Taimu, Jūsha to Maō to Kyūseishu Hen), this arc features White Woz who seeks to create GeizRevive, the 3 riders of the future, and the preparation of Oma's Day.
 • It also shows Sougo’s past and how his dreams of becoming king came to be.
 • Episode 31-43 - Grand Time, the New Future (「グランドタイム、新たなる未来」編,Gurando Taimu, Aratanaru Mirai Hen), this arc deals with Tsukuyomi’s past as she regains her memories.
 • Episode 44-49 - End Time, the Destruction and Reborn of the World (「終焉の時、世界の破壊と再生」編,Shūen no Toki, Sekai no Hakai to Saisei), this deals with Swartz’s real plan to become king and Sougo becoming Ohma Zi-O.

Each episode title is written in either katakana or hiragana, and includes the year relevant to that particular episode, which is often the premiere year of the original Legend Rider in the case of tribute episodes. Starting with episode 30, this format is reversed, starting with the year first, then the title.

Similar to the previous two Rider series, many episodes still use the English language in most of their parts of the episode’s title, though there are exceptions. As the show pays tribute to the Heisei period Kamen Riders, each episode title consists of a short phrase related to a particular Heisei Rider series and a year relevant to it.

Kingdom 2068 (キングダム2068,Kingudamu Nisen-rokujūhachi)Start of events leading to Kamen Rider Build tribute.

 • Start of events leading to Kamen Rider Build tribute. Best Match 2017 (ベストマッチ2017,Besuto Matchi Nisen-jūnana)Tribute to Kamen Rider Build. Tribute to Kamen Rider Build. Doctor Gamer 2018 (ドクターゲーマー2018,Dokutā Gēmā Nisen-jūhachi)Tribute to Kamen Rider Ex-Aid. Tribute to Kamen Rider Ex-Aid. No Continue 2016 (ノーコンティニュー2016,Nō Kontinyū Nisen-jūroku)Tribute to Kamen Rider Ex-Aid. Tribute to Kamen Rider Ex-Aid. 2011 (スイッチオン!2011,Suitchi On! Nisen-jūichi)Tribute to Kamen Rider Fourze and Kamen Rider 555. Tribute to Kamen Rider Fourze and Kamen Rider 555.
 • Tribute to Kamen Rider OOO and Kamen Rider Ex-Aid. Hawk, Tiger, and Grasshopper 2010 (タカとトラとバッタ2010,Taka to Tora to Batta Nisen-jū)Tribute to Kamen Rider OOO and Kamen Rider Ex-Aid.
 • Tribute to Kamen Rider OOO and Kamen Rider Ex-Aid. Zi-O On Parade 2018 (ジオウ·オン·パレード2018,Jiō On Parēdo Nisen-jūhachi)Tribute to Kamen Rider Gaim. Tribute to Kamen Rider Gaim.
 • My × My Stage 2013 (オレ×オレのステージ2013,Ore × Ore no Sutēji Nisen-jūsan)Tribute to Kamen Rider Gaim. Tribute to Kamen Rider Gaim. Ghost Hunter 2018 (ゴーストハンター2018,Gōsuto Hantā Nisen-jūhachi)Tribute to Kamen Rider Ghost and Kamen Rider Decade.

Tribute to Kamen Rider Ghost and Kamen Rider Decade. Ghost 2015 (GO!GO!ゴースト2015,GO! Gōsuto Nisen-jūgo)Tribute to Kamen Rider Ghost and Kamen Rider Decade.

Tribute to Kamen Rider Ghost and Kamen Rider Decade. Back to 2068 (バック・トゥ・2068,Bakku tu Nisen-rokujūhachi). Forever King 2018 (フォーエバー・キング2018,Fōebā Kingu Nisen-jūhachi). Happy New Woz 2019 (ハッピーニューウォズ2019,Happī Nyū Wozu Nisen-jūkyū). 2022 (スゴイ!ジダイ!ミライ!2022,Sugoi! The Quiz Shock 2040 (ザ・クイズショック2040,Za Kuizu Shokku Nisen-yonjū). 2040 (ファイナルアンサー?2040,Fainaru Ansā? Mirror World 2019 (ミラーワールド2019,Mirā Wārudo Nisen-jūkyū)Tribute to Kamen Rider Ryuki and Kamen Rider Ryuki: Episode Final.

Tribute to Kamen Rider Ryuki and Kamen Rider Ryuki: Episode Final.

"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Epic orchestral music) 3, 2, 1! Fourze![4]"
―Transformation announcement[src]

Zi-O Strongest!

 • 2019 (ジオウサイキョウー!2019,Jiō Saikyō! Nisen-jūkyū)Tribute to Kamen Rider Ryuki and Kamen Rider Ryuki: Episode Final.
 • Tribute to Kamen Rider Ryuki and Kamen Rider Ryuki: Episode Final.

2121 (キカイだー!2121,Kikai dā!

 • Best Friend 2121 (ベスト・フレンド2121,Besuto Furendo Nisen-hyakunijūichi).
 • Another Zi-O 2019 (アナザージオウ2019,Anazā Jiō Nisen-jūkyū).
 • 2019 (ゲイツリバイブ!2019,Geitsu Ribaibu! The Beginning of Everything 2009 (すべてのはじまり2009,Subete no Hajimari Nisen-kyū).
 • Our Goal 2019 (おれたちのゴール 2019,Ore-tachi no Gōru Nisen-jūkyū).
 • 2019 (ブレイド・ジョーカー!?2019,Bureido Jōkā?! Nisen-jūkyū)Tribute to Kamen Rider Blade and Kamen Rider Decade.

Tribute to Kamen Rider Blade and Kamen Rider Decade. 2019: Trinity Has Begun! (2019:トリニティはじめました!,Nisen-jūkyū: Toriniti Hajimemashita!)Tribute to Kamen Rider Blade and Kamen Rider Decade. Tribute to Kamen Rider Blade and Kamen Rider Decade.

2001: Awaken, that Agito! (2001:めざめろ、そのアギト!,Nisen-ichi: Mezamero, Sono Agito!)Tribute to Kamen Rider Agito. Tribute to Kamen Rider Agito. 2001: Unknown Memory (2001:アンノウンなキオク,Nisen-ichi: An'nōn'na Kioku)Tribute to Kamen Rider Agito.

Tribute to Kamen Rider Agito. (2005:いわえ!ひびけ!とどろけ!,Nisen-go: Iwae! Todoroke!)Tribute to Kamen Rider Hibiki.

Tribute to Kamen Rider Hibiki. 2019: Heisei Oni, Reiwa Oni (2019:ヘイセイのオニ、レイワのオニ,Nisen-jūkyū: Heisei no Oni, Reiwa no Oni)Tribute to Kamen Rider Hibiki.

 • Tribute to Kamen Rider Hibiki. 2008: First Love, Wake Up! (2008:ハツコイ、ウェイクアップ!,Nisen-hachi: Hatsukoi, U~eikuappu!)Tribute to Kamen Rider Kiva. Tribute to Kamen Rider Kiva. 2019: First Love, Finaly! (2019:ハツコイ、ファイナリー!,Nisen-jūkyū: Hatsukoi, Fainarī!)Tribute to Kamen Rider Kiva. Tribute to Kamen Rider Kiva. 2006: Next Level Kabuto (2006:ネクスト・レベル・カブト,Nisen-roku: Nekusuto Reberu Kabuto)Tribute to Kamen Rider Kabuto. Tribute to Kamen Rider Kabuto. 2019: The Chosen Kabuto (2019:カブトにえらばれしもの,Nisen-jūkyū: Kabuto ni Eraba Reshi Mono)Tribute to Kamen Rider Kabuto. Tribute to Kamen Rider Kabuto. 2007: DenLiner Crash! (2007:デンライナー・クラッシュ!,Nisen-nana: Denrainā Kurasshu!)Tribute to Kamen Rider Den-O. Tribute to Kamen Rider Den-O. 2017: Grand Climax! (2017:グランド・クライマックス!,Nisen-jūnana: Gurando Kuraimakkusu!)Tribute to Kamen Rider Den-O.
 • Tribute to Kamen Rider Decade and Kamen Rider Drive. 2068: Ohma Time (2068:オーマ・タイム,Nisen-rokujūhachi: Ōma Taimu)Tribute to Kamen Rider Decade and Kamen Rider Drive.
 • Tribute to Kamen Rider Decade and Kamen Rider Drive. 2019: Apocalypse (2019:アポカリプス,Nisen-jūkyū: Apokaripusu)Tribute to Kamen Rider Decade and the Heisei Era. Tribute to Kamen Rider Decade and the Heisei Era. Kamen Rider Heisei Generations FOREVER (仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER,Kamen Raidā Heisei Jenerēshonzu Foebā)Crossover with Kamen Rider Build and tribute to Kamen Rider Kuuga, Kamen Rider Den-O, & Kamen Rider W.
 • Crossover with Kamen Rider Build and tribute to Kamen Rider Kuuga, Kamen Rider Den-O, & Kamen Rider W. Kamen Rider Zi-O: Over Quartzer (劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer,Gekijō-ban Kamen Raidā Jiō: Over Quartzer)Tribute to Kamen Rider Drive and the Heisei Era. Tribute to Kamen Rider Drive and the Heisei Era. Kamen Rider: Reiwa The First Generation (仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション,Kamen Raidā Reiwa Za Fāsuto Jenerēshon)[2]Crossover with Kamen Rider Zero-One and tribute to Kamen Rider (1971). Crossover with Kamen Rider Zero-One and tribute to Kamen Rider (1971).
 • Tribute to Secondary Riders. Kamen Rider Zi-O: Supplementary Plan (仮面ライダージオウ 補完計画,Kamen Raidā Jiō Hokan Keikaku). Kamen Rider Zi-O: Transformation Lessons (仮面ライダージオウ変身講座,Kamen Raidā Jiō Henshin Kōza).
 • Heisei Kamen Rider 20 Series: Supplementary Plan (平成仮面ライダー20作補完計画,Heisei Kamen Raidā Nijū'saku Hokan Keikaku). Rider Time: Kamen Rider Shinobi (RIDER TIME 仮面ライダーシノビ,Raidā Taimu: Kamen Raidā Shinobi). Rider Time: Kamen Rider Ryuki (RIDER TIME 仮面ライダー龍騎,Raidā Taimu: Kamen Raidā Ryūki)Tribute to Kamen Rider Ryuki.

Tribute to Kamen Rider Ryuki. Rider Time: Kamen Rider Decade VS Zi-O -Decade Mansion's Death Game- (RIDER TIME 仮面ライダーディケイド VS ジオウ -ディケイド館のデス・ゲーム-,Raida Taimu: Kamen Raidā Dikeido Tai Ji-Ō -Dikeido-Kan no Desu Gēmu-).

Rider Time: Kamen Rider Zi-O VS Decade -7 of Zi-O!- (RIDER TIME 仮面ライダージオウ VS ディケイド -7人のジオウ!-,Raidā Taimu: Kamen Raidā Ji-Ō Tai Dikeido -Nana-Nin no Ji-Ō-).

 • Kamen Rider BiBiBi no BibillGeiz (仮面ライダービビビのビビルゲイツ,Kamen Raidā Bibibi no Bibiru Geitsu). Kamen Rider Zi-O: Special Event (仮面ライダージオウ スペシャルイベント,Kamen Raidā Jiō Supesharu Ibento)Tribute to Showa Era and Kamen Rider (1971). Tribute to Showa Era and Kamen Rider (1971). Super Hero Festival: Kamen Rider × Super Sentai LIVE & SHOW 2019 (超英雄祭 KAMEN RIDER×SUPER SENTAI LIVE&SHOW 2019,Cho Eiyu Sai Kamen Raidā x Sūpā Sentai Raibu Ando Shō 2019). Kamen Rider Super Live 2019 (仮面ライダースーパーライブ2019,Kamen Raidā Sūpāraibu 2019). Kamen Rider Zi-O: Final Stage (仮面ライダージオウ ファイナルステージ,Kamen Raidā Jiō Fainaru Sutēji)Tribute to Showa Era, Seven Legendary Riders, Kamen Rider The First, Kamen Rider The Next, Kamen Rider Amazons.
 • Ryuga Banjo (万丈 龍我,Banjō Ryūga, 1-2): Eiji Akaso (赤楚 衛二,Akaso Eiji). Emu Hojo (宝生 永夢,Hōjō Emu, 2-4): Hiroki Iijima (飯島 寛騎,Iijima Hiroki). Hiiro Kagami (鏡 飛彩,Kagami Hiiro, 3-4): Toshiki Seto (瀬戸 利樹,Seto Toshiki). Kuroto Dan (檀黎 斗,Dan Kuroto, 8-10): Tetsuya Iwanaga (岩永 徹也,Iwanaga Tetsuya).

Hina Izumi (泉 比奈,Izumi Hina, 9-10): Riho Takada (高田 里穂,Takada Riho).


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Drum beat mixed with Tatoba Combo's ending song) Taka! Tora! Batta! OOO![6]"
―Transformation announcement[src]

Michal Minato (湊 ミハル,Minato Miharu, 44-46): Atsushi Arai (荒井敦史,Arai Atsushi).

 • Kouta Kazuraba (葛葉 紘汰,Kazuraba Kōta, 10-12): Gaku Sano (佐野 岳,Sano Gaku).
 • Kaito Kumon (駆紋 戒斗,Kumon Kaito, 11-12): Yutaka Kobayashi (小林 豊,Kobayashi Yutaka).

Takeru Tenkuji (天空寺 タケル,Tenkūji Takeru, 12-14): Shun Nishime (西銘 駿,Nishime Shun).

 • Makoto Fukami (深海 マコト,Fukami Makoto, 14): Ryosuke Yamamoto (山本 涼介,Yamamoto Ryōsuke).
 • Shibuya Hachioji (八王子 シブヤ,Hachioji Shibuya, 13): Takuya Mizoguchi (溝口 琢矢,Mizoguchi Takuya).
 • Narita Kisarazu (木更津ナリタ,Kisarazu Narita, 13-14): Reo Kansyuji (勧修寺 玲旺,Kanshūji Reo).
 • Rentaro Kagura (神蔵 蓮太郎,Kagura Rentaro, 17-18): Hideya Tawada (多和田 任益,Tawada Hideya).

Mondo Douan (堂安 主水,Douan Mondo, 19-20): Katsuhiro Suzuki (鈴木 勝大,Suzuki Katsuhiro). Rento Makina (真紀那 レント,Makina Rento, 23-24): Jingi Irie (入江 甚儀 ,Irie Jingi). Kamen Rider Ginga (仮面ライダーギンガ,Kamen Raidā Ginga, Voice, 35-36): Tomokazu Sugita (杉田 智和,Sugita Tomokazu). Shinji Kido (城戸 真司,Kido Shinji, 21-22), Dark Shinji (鏡像の城戸 真司,Kyōzō no Kido Shinji, 21-22): Takamasa Suga (須賀 貴匡,Suga Takamasa).

Daisuke Okubo (大久保 大介,Ōkubo Daisuke, 21-22): Kanji Tsuda (津田 寛治,Tsuda Kanji). Ren Akiyama (秋山 蓮,Akiyama Ren): Satoshi Matsuda (松田 悟志,Matsuda Satoshi). Goro Yura (由良 吾郎,Yura Gorō): Tomohisa Yuge (弓削 智久,Yuge Tomohisa). Takeshi Asakura (浅倉 威,Asakura Takeshi): Takashi Hagino (萩野 崇,Hagino Takashi). Miyuki Tezuka (手塚 海之,Tezuka Miyuki): Hassei Takano (高野 八誠,Takano Hassei). Jun Shibaura (芝浦 淳,Shibaura Jun): Satoshi Ichijo (一條 俊,Ichijō Satoshi).

Kazuma Kenzaki (剣崎 一真,Kenzaki Kazuma, 29-30): Takayuki Tsubaki (椿 隆之,Tsubaki Takayuki).

 • Hajime Aikawa (相川 始,Aikawa Hajime, 29-30): Ryōji Morimoto (森本 亮治,Morimoto Ryōji). Amane Kurihara (栗原 天音,Kurihara Amane, 29-30): Hikari Kajiwara (梶原 ひかり,Kajiwara Hikari). Shoichi Tsugami (津上 翔一,Tsugami Shōichi, 31-32): Toshiki Kashu (賀集 利樹,Kashū Toshiki). Mana Kazaya (風谷 真魚,Kazaya Mana, 31-32): Rina Akiyama (秋山 莉奈,Akiyama Rina). Takahiro Omuro (尾室 隆弘,Omuro Takahiro, 31-32): Akiyoshi Shibata (柴田 明良,Shibata Akiyoshi). Tomizo Todayama (戸田山 登巳蔵,Todoyama Tomizō, 33-34): Shingo Kawaguchi (川口 真五,Kawaguchi Shingo). Kyosuke Kiriya (桐矢 京介,Kiriya Kyōsuke, 33-34): Yuichi Nakamura (中村 優一,Nakamura Yūichi). Jiro (次狼,Jirō, 35-36): Kenji Matsuda (松田 賢二,Matsuda Kenji). Arata Kagami (加賀美 新,Kagami Arata, 37-38): Yuuki Sato (佐藤 祐基,Satō Yūki). So Yaguruma (矢車 想,Yaguruma Sō, 37-38): Hidenori Tokuyama (徳山 秀典,Tokuyama Hidenori). Shun Kageyama (影山 瞬,Kageyama Shun, 37-38): Masato Uchiyama (内山 眞人,Uchiyama Masato). Yuto Sakurai (桜井 侑斗,Sakurai Yūto, 39-40): Yuichi Nakamura (中村 優一,Nakamura Yūichi).
 • Kamen Rider Geiz, Kamen Rider Chalice, Kamen Rider Gatack, Kamen Rider Zeronos: Yuya Nawata (縄田 雄哉,Nawata Yūya). Kamen Rider Woz, Kamen Rider Cross-Z, Another Riders, Deneb, Urataros, Kamen Rider Diend (episode 48): Eitoku (永德). Kamen Rider Tsukuyomi: Natsumi Sano (佐野 夏未,Sano Natsumi). Kamen Rider Decade, Kamen Rider Shinobi, Kamen Rider Quiz, Kamen Rider Kikai, Another Riders, Kamen Rider Diend, Kamen Rider Ginga, Kamen Rider Agito: Yuji Nakata (中田 裕士,Nakata Yūji).
 • Another Build: Jun Watanabe (渡辺 淳,Watanabe Jun). Kamen Rider Zi-O (episode 15), Kamen Rider Zi-O (Mirror World), Kamen Rider Blade, Momotaros, Another Riders: Kazuya Okada (岡田 和也,Okada Kazuya). Kamen Rider Decade (sub), Kamen Rider Geiz (episode 47), Another Riders: Kosuke Asai (浅井 宏輔,Asai Kōsuke). Kamen Rider Birth (episode 29[4]), Momotaros (sub): Masashi Takada (高田 将司,Takada Masashi).
 • Kintaros, Another Decade: Jiro Okamoto (岡元 次郎,Okamoto Jirō). Ryutaros: Toshihiro Ogura (おぐら としひろ,Ogura Toshihiro). Mashin Chaser: Yasuhiko Imai (今井 靖彦,Imai Yasuhiko). Another Riders: Hajime Kanzaki (神前 元,Kanzaki Hajime).
 • Lyrics: Shuta Sueyoshi / Takaki Mizoguchi. Composition: MiNE / Atsushi Shimada. Arrangement: Atsushi Shimada. Artist: Shuta Sueyoshi (AAA) featuring vocals from ISSA (DA PUMP). Artist: Sakuramen and Hideya Tawada (Rintaro Kagura). Special: Rider Time: Kamen Rider Shinobi. Lyrics: Shoko Fujibayashi. Composition: Toshihiko Sahashi.
 • Artist: So Okuno (Sougo Tokiwa). Episodes: 16, 22. Lyrics: Shoko Fujibayashi. Composition: Toshihiko Sahashi. Artist:Gaku Oshida (Geiz Myokoin). Lyrics: Chisato Akita. Composition and Arrangement: Kikue Sato. Artist: Shieri Ohata (Tsukuyomi) with Kamen Rider Girls. Lyrics: Megane Hirai. Composition: Go Sakabe. Artist: Keisuke Watanabe (Woz). Composition: tatsuo & Saori Yoshida.
 • Artist: Rihito Itagaki (Heure), Ayaka Konno (Ora), and Kentaro Kanesaki (Swartz). Composition: nishi-ken. Artist: Rider Chips. Composition:Daisuke Asakura.

Film: Kamen Rider Heisei Generations FOREVER. Artist: DA PUMP. Film: Kamen Rider Zi-O: Over Quartzer. Artist: TRIPLANE. Film: Kamen Rider Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty. Artist: Rica Matsumoto. Special: Rider Time: Kamen Rider Ryuki. Kamen Rider Zi-O aired on TV Asahi in Japan from September 2, 2018 to August 25, 2019. Zi-O was released on four Blu-Ray collections throughout 2019 on March 27, June 12, September 11, and December 4. Blu-Ray Collection 1. Blu-Ray Collection 2.

Blu-Ray Collection 3. Blu-Ray Collection 4.


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Horns and traditional Japanese music) Soiya! Gaim~!"
―Transformation announcement[src]

Following only Kamen Rider Black RX before it, the final Showa era series, Zi-O was broadcast through two eras of Japanese history.

 • However, while Black RX entered the Heisei era with the death of Emperor Hirohito on January 7, 1989, Zi-O entered the new Reiwa era on May 1, 2019, with the scheduled abdication of Emperor Akihito on April 30 in 2019.
 • This season's concept of traveling across time through the previous installments is akin to an idea during the early development stages of Kamen Rider Decade, one of which would've been a "Kamen Rider Den-O 2", using the season's setting go travel across time around each rider's era.[5].

This is the first series since Fourze to have the titular rider only appear at the predecessor's summer film while OOO is the first have the transformation device appearing at the predecessor's series only.

 • This is the first series sinceKamen Rider Gaim to not have a Blu-Ray miniseries.
 • On Zi-O's official Twitter page, there is an error on the banner that shows Ryuki wearing the Decadriver.
 • This error was fixed as the banner have several Riders covering Ryuki's lower body.
 • However, the image of Ryuki wearing the Decadriver remains on the banner.Incidentally, Decade would appear in the series as well as changing into Ryuki.

However, he does not use the original Decadriver and instead uses the Neo Decaderiver. Incidentally, Decade would appear in the series as well as changing into Ryuki. However, he does not use the original Decadriver and instead uses the Neo Decaderiver.

This is the first series since:Ghost to feature secondary writers plotting the episodes.Den-O to not have spring film in production during the series run. Ghost to feature secondary writers plotting the episodes.

Den-O to not have spring film in production during the series run.

 • The actors of the three Future Riders' are Super Sentai alumni.Interestingly, they all starred in the 2010s Super Sentai series.Although the first two played Sentai Rangers, the third played a Sentai Villain.The fourth Future Rider's (voice) actor also voiced Sentai Monsters of the week. Interestingly, they all starred in the 2010s Super Sentai series.Although the first two played Sentai Rangers, the third played a Sentai Villain. Although the first two played Sentai Rangers, the third played a Sentai Villain. The fourth Future Rider's (voice) actor also voiced Sentai Monsters of the week. Not counting Rider Troops, this series has the highest number of unnamed identity Riders, being (currently) 38 people. When including those Legend Riders who did not appear transformed and so are counted as returning allies, this number is further increased to 69. Including the Legacy Riders and Another World Legend Riders further increases the count to 87. Legend Riders in Kamen Rider Decade and Kamen Rider Ex-Aid are not counted since they were merely alternate versions.
 • Although the series feature Katsumi Daido from the W series, no characters from Kuuga have appeared in this series at all.
 • Official website at Kamen-Rider-Official.
 • Glass Slide (グラススライド,Gurasu Suraido) - The skirt armor. It is composed and acts the same way as the Dai Dai Sleeve. The 'Reversal Arms' on it absorbs and reduces side damage.
 • Dai Dai Gouraitai (ダイダイゴウライタイ,Dai Dai Gouraitai) - The lower legs. Protects lower legs and increases leg strength, allowing Zi-O to withstand recoil from high altitude falling and kicking. Holds a set of Daidaimaru Z's on each.

This form's finisher is the (スカッシュタイムブレーク,Sukasshu Taimu Burēku): This finisher has two variations.

 • Zi-O slashes the enemy with the Daidaimaru Zs before trapping them in an badly drawn orange sphere.
 • Zi-O slashes the enemy with the Daidaimaru Zs, causing him to split into mulpitle pieces and explode.
 • Zi-O slashes the enemy with the Daidaimaru Zs two times, followed by an X-shaped slash with both blades, causing him to explode.

Appearances:Zi-O Episodes 11-13, 28-29


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Cyclone Memory-styled rock music) Cyclone! Joker! Double! (Joker Memory orchestral hit)"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 200.0 cm[10]
 • Rider Weight: 102.5 kg[10]

Ability Parameters

 • Punching Power: 14.9 t[10]
 • Kicking Power: 22.5 t[10]
 • Maximum Jump Height: 34.8 m[10]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 4.0 sec.[10]

WArmor (ダブルアーマー,Daburu Āmā, pronounced "Double Armor")[10] is Zi-O's Kamen Rider Double-based form accessed by using the Double Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver, invoking Double's CycloneJoker. Its visor spells out "Double" (ダブル,Daburu), and its shoulder pads are modeled after the Cyclone and Joker Gaia Memories.

In this form, Zi-O gains W's Aerokinesis, and hand-to-hand fighting styles. As a side-effect of using this form, Zi-O gains Shotaro's habit of flicking his left wrist before entering battle, or executing finishers.

The WArmor bears the following parts:

 • W Head Gear M (ダブルヘッドギアM,Daburu Heddo Gia M) - The helmet. Pronounced as "Double Head Gear M".
  • W Feeler Clock Blade A (ダブルフィーラークロックブレードA,Daburu Fīrā Kurokku Burēdo A) - The clock hand antenna. While it collects spatial and temporal information like the normal Clock Blade A does, it also allows Zi-O to perceive wind movement, increasing sensitivity to a point that it is almost as if there was a secondary pair of eyes at the back of the head.
  • Gaia Finder Indication Eye (ガイアファインダーインジケーションアイ,Gaia Faindā Injikēshon Ai) - The visor of the WArmor, sensors with a viewing angle of 270° have been installed within the compound eye. By adding a W Finder (ダブルファインダー,Daburu Faindā) feature, visibility is assured even in unfavorable wind conditions (i.e. windstorms).
  • Gaia Nose (ガイアノーズ,Gaia Nōzu) - The inbuilt olfactory sensor. It can detect smells and scents one million times more effectively than normal humans.
  • Gaia Frame (ガイアフレーム,Gaia Furēmu) - The frame surrounding the head. It is extremely strong due to its construction involving the stacking of multiple dense armor plates on top of each other.
 • Maximum Breaster (マキシマムブレスター,Makishimamu Buresutā) - The chest plate. It contains a central circuit that allows Zi-O to utilize Kamen Rider Double's abilities, such as high fighting ability and wind-like agility.
 • Gaia Memory Shoulders (ガイアメモリショルダー,Gaia Memori Shorudā) - The shoulders. They resemble Gaia Memories. The green Right Cyclone (ライトサイクロン,Raito Saikuron) shoulder can control surrounding winds by changing the local barometric pressure, while the dark purple Left Joker (レフトジョーカー,Refuto Jōkā) shoulder has the ability to raise the user's movement ability. On top of all these abilities, the Gaia Memory Shoulders can detach from the main body during deathblows, with each shoulder becoming an autonomous humanoid entity called Memory Droids (メモリドロイド,Memori Doroido).
  • Cyclone Stabiplate (サイクロンスタビプレート,Saikuron Sutabipurēto) - The green attitude control device hanging down from the Right Cyclone shoulder. It stabilizes the whole body's posture when in midair or in strong gusts of wind.
  • Joker Stabiplate (ジョーカースタビプレート,Jōkā Sutabipurēto) - The dark purple attitude control device hanging down from the Left Joker shoulder. It stabilizes the whole body's posture during combat.

This form's finisher is the (マキシマムタイムブレーク,Makishimamu Taimu Burēku): Zi-O performs a variation of Double's Joker Extreme, with the Rider Armor assuming humanoid forms representing Double's halves, with all three converging on the target in a rider kick similar to the Triple Extreme.

Appearances:Heisei Generations FOREVER, Zi-O Episode 20, 43, 46


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Epic string music, followed by Mighty Form transformation noise) Kuuga! (Arcle post-transformation noise)"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 202.8 cm[11]
 • Rider Weight: 106.2 kg[11]

Ability Parameters

 • Punching Power: 15.6 t[11]
 • Kicking Power: 23.5 t[11]
 • Maximum Jump Height: 39.2 m[11]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 3.9 sec.[11]

KuugaArmor (クウガアーマー,Kūga Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Kuuga-based form accessed by using the Kuuga Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver, invoking Kuuga's Mighty form. Its visor spells out "Kuuga" (クウガ,Kūga), and while its shoulder pads are modeled after Kuuga's own, its gauntlets are also colored after Kuuga's own.

The KuugaArmor bears the following parts:

 • Kuuga Head Gear M (クウガヘッドギアM,Kuuga Heddo Gia M) - The helmet
  • Kuuga Crown (クウガクラウン,Kuuga Kuraun) - The golden crest/forehead armor. It is extremely hard and contains a sealed energy generator, increasing defensive power.
  • Indication Eye (インジケーションアイ,Injikēshon Ai) - The visor which spells out "Kuuga". Sensors with a 270° viewing angle is built into the compound eye.
  • Blocker Frame (ブロッカーフレーム,Burokkā Furēmu) - The main framework of the Kuuga Head Gear M. The structure is similar to that of an insect's exoskeleton, and is extremely durable and elastic.
 • Mighty Breaster (マイティブレスター,Maiti Buresutā) - The chest plate. It contains a central circuit that replicates the full abilities of Kamen Rider Kuuga. During battles, it has the ability to cope with all situations and transmit information to each armor part.
 • Blocker Shoulder (ブロッカーショルダー,Burokkā Shorudā) - The shoulder armor. The structure is similar to that of an insect's exoskeleton and is extremely durable and elastic.
 • Lower Stabi Plate (ロワースタビプレート,Rowā Sutabi Purēto) - The abdomen armor. Supports the torso structurally and protects it from impact.
 • Arm Band Plate M (アームバンドプレートM,Āmu Bando Purēto M) - The forearm armor. Offensive and defensive strength is enhanced via a strong and shock-insensitive monocoque shell plate. It incorporates a linear servo axis to enhance joint movement. The Arm Band Plate M is equipped with a golden control ring that amplifies the wearer's movement ability and senses.
 • Kuuga Ability Plate (クウガアビリティプレート,Kuuga Abiriti Purēto) - The thigh armor. The same composition that makes up Kamen Rider Kuuga's armor is replicated (in a limited way) and used as material. It can increase destructive power by letting sealed energy flow to each part.
 • Leg Band Plate M (レッグバンドプレートM,Reggu Bando Purēto M) - The lower leg armor. Offensive and defensive strength are enhanced via a strong and shock-insensitive monocoque shell plate. It incorporates a linear servo axis to enhance joint movement.
 • Armed Stake (アームドステーク,Āmudo Sutēku) - The feet armor. Its armor structure is connected to the shin, giving it structural strength. When kicking, the entire leg acts as a pile, creating a sense of unity, exerting tremendous drilling power in the process.

This form's finisher is the Mighty Time Break (マイティタイムブレーク,Maiti Taimu Burēku):

Appearances:Heisei Generations FOREVER, Zi-O Episode 33


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Upbeat music) Kaigan! Ghost!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 202.2 cm[12]
 • Rider Weight: 108.0 kg[12]

Ability Parameters

 • Punching Power: 11.3 t[12]
 • Kicking Power: 24.7 t[12]
 • Maximum Jump Height: 39.5 m[12]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 4.4 sec.[12]

GhostArmor (ゴーストアーマー,Gōsuto Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Ghost-based form accessed by inserting the Ghost Ridewatch into the left-hand side of the Ziku-Driver, invoking Ghost's Ore Damashii. Its visor spells out "Ghost" (ゴースト,Gōsuto) and its shoulder pads are modeled after Eyecons.

In this form, Zi-O has the abilities of Kamen Rider Ghost, such as becoming invisible and intangible, and is capable of levitation at will. Through the Eyecon Shoulders, he can summon Parka Ghosts as reinforcements. Compared to his base form, Zi-O GhostArmor's stats are heightened, being stronger and faster.

GhostArmor bears the following parts:

 • Ghost Head Gear R (ゴーストヘッドギアR,Gōsuto Heddo Gia R)[13] - Ghost Armor's helmet.
  • Wisp Horn (ウィスプホーン,Wisupu Hōn) - The horn located on Zi-O's forehead. It detects enemies within a 5 km radius and alerts Zi-O to them. Because of its sharpness, it can also double as a headbutting weapon.
  • Indication Eye (インジケーションアイ,Injikēshon Ai) - Zi-O's visor which spells out 'Ghost'. Sensors with a 300° viewing angle are installed within the compound eye.
  • Pantheon Reflector Frame (パンテオンリフレクターフレーム,Panteon Rifurekutā Furēmu) - The frame of Ghost Head Gear R, it is covered with special particles that block energy attacks.
 • Eyecon Shoulders (眼魂ショルダー,Aikon Shorudā)[12] - The shoulders of the Ghost Armor which take the form of Eyecons. It has the ability to summon Parka Ghosts to backup Zi-O. It is unknown if these Parka Ghosts are actual souls or mere copies.
 • Omega Breaster (オメガブレスター,Omega Buresutā) - The chest plate of the Ghost Armor. It has a function that allows Zi-O to levitate and permeate through substances.
 • Ghost Ability Plate (ゴーストアビリティプレート,Gōsuto Abiriti Purēto) - The thigh armor of the Ghost Armor, it gives Zi-O the ability to float objects in the air.

This form's finisher is the Omega Time Break (オメガタイムブレーク,Omega Taimu Burēku):

Apperances:Zi-O Episode 13


The Decade Ridewatch features a slot into which other Ridewatches can be inserted. This allows Zi-O to access hybrid forms based on past Kamen Riders' power-upforms. The katakana of the Rider augmenting the Armor is moved from the face to the right shoulder, and the form name displays across the chest to the left shoulder, while the face projects an image of the power-up form's helmet, and the name of the Rider in English in the bottom right corner of the monitor.

The Decade Ridewatch grants access to the RideHeisaber.

"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Upbeat rock music) KamenRide! Wow! Decade! Decade! Deca~de! (Decade's transformation sounds)"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 200.0 cm[14]
 • Rider Weight: 115.1 kg[14]

Ability Parameters

 • Punching Power: 18.7 t[14]
 • Kicking Power: 43.3 t[14]
 • Maximum Jump Height: 49.1 m[14]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 3.2 sec.[14]

DecadeArmor (ディケイドアーマー,Dikeido Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Decade-based upgrade form, accessed when the Decade Ridewatch has no other Ridewatches inserted into it. Its visor and right shoulder read "Decade" (ディケイド,Dikeido), while its Dimension Face reads "Kamen Rider Decade" along the bottom.

The DecadeArmor consists of the following parts:[14]

 • Decade Head Gear M (ディケイドヘッドギアM,Dikeido Heddo Gia M) - DecadeArmor’s helmet.
  • Meson Hand H (メソンハンドH,Meson Hando H) - The short hand sensor to the left side of the Decade Head Gear M. It collects spatial information such as Zi-O’s distance to enemies, landing point of attacks and appropriate relative position of Rider Armors.
  • Baryon Hand M (バリオンハンドM,Barion Hando M) - The long hand sensor to the right side of the Decade Head Gear M. It collects temporal information such as rate of enemy attacks and predictability of enemy movement.
  • Dimension Face (ディメンションフェイス,Dimenshon Feisu) - Decade Head Gear’s VR unit that resembles a Rider Card. By reproducing the face of a Kamen Rider’s face in 2D, it is possible to replicate its respective Rider’s powers as if it were 3D.
  • Divine Frame (ディヴァインフレーム,Divu~ain Furēmu) - The silver border that outlines the Dimension Face. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
  • Head Groove (ヘッドグルーブ,Heddo Gurūbu) - The black grooves on the Divine Frame. By placing each groove at regular intervals across the Divine Frame, the Dimension Face’s power is dispersed throughout the DecadeArmor.
  • Core Ryūzu (コアリューズ,Koa Ryūzu, lit. ‘Core Crown’) - The 'button' on Decade Head Gear M’s left cheek. It is an information management unit that stores combat data.
 • Attack Breaster (アタックブレスター,Atakku Buresutā) - DecadeArmor’s chest. It contains a central circuit that can replicate Kamen Rider Decade’s abilities. The Attack Breaster can archive the data of all Kamen Riders, allowing Zi-O to master their abilities.
 • Code Indicator (コードインディケーター,Kōdo Indikētā) - The cross-shaped barcoded sections. The right shoulder displays the name of the base Kamen Rider used for that form, while the chest to the left shoulder displays the name of the form.
 • Divine Upper Plate M (ディヴァインアッパープレートM,Divuain Appā Purēto M) - The combined chest-shoulder armor. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
 • Mid Band Liner M (ミッドバンドライナーM,Middo Bando Rainā M) - The silver band that runs vertically across the DecadeArmor’s torso, it connects the Ziku Driver to the head, converting energy made by the Driver into bioenergy.
 • Ride Shape Suit (ライドシェイプスーツ,Raido Sheipu Sūtsu) - The DecadeArmor’s undersuit. By freely manipulating the bonding sequence of the Six Element (シックスエレメント,Shikkusu Eremento) particles encapsulated within the Ride Shape Suit’s fabric, it can change DecadeArmor’s performance into that of another Kamen Rider’s suit.
 • Divine Arm Plate M (ディヴァインアームプレートM,Divu~ain Āmu Purēto M) - The upper and lower arm armor sections. It consists of 10 layers of laminated armor plating, and during transformation into other Rider powers, the lower 8 layers temporarily change to the same performance of the base Kamen Rider by receiving material and data from the Ride Shape Suit. At the same time, the 2 upper layers are purged.
 • Beat Plate Knuckles (ビートプレートナックル,Bīto Purēto Nakkuru) - The DecadeArmor’s thick globular knuckles. It is structured so that each finger node is covered with strong armor, maintaining very high defense power without sacrificing finger articulation.
 • Divine Leg Plate M (ディヴァインレッグプレートM,Divu~ain Reggu Purēto M) - The upper and lower leg armor sections. Just like the Divine Arm Plate M, it consists of 10 laminated armor plates, and during transformations into other Rider powers, the lower 8 layers temporarily change to the same performance of the base Kamen Rider by receiving material and data from the Ride Shape Suit. At the same time, the 2 upper layers are purged.
 • Count Pads (カウントパッド,Kaunto Paddo) - DecadeArmor’s various watch buttons stuck on the kneepads and other various parts of the body. It instantaneously receives and measures shock damage and sends it to the Core Ryūzu on the Decade Head Gear M.
 • Body Groove Liner (ボディグルーブライナー,Bodi Gurūbu Rainā) - The pink outer frame of the Divine Leg Plate Ms. It protects the legs from shock.
 • Groove Stake (グルーブステーク,Gurūbu Sutēku) - The feet. It is covered with thick armor that is connected to the shins and can exert a tremendous amount of force when kicking.
 • Ziku-Driver finisher:
  • Attack Time Break (アタックタイムブレーク,Atakku Taimu Burēku)
 • RideHeisaber finishers
  • Dual Time Break (デュアルタイムブレーク,Dyuaru Taimu Burēku):
   • Kuuga: Zi-O creates an energy crest of Kuuga, which is thrust at the opponent.
   • Kiva: Zi-O summons a flock of energy bats charging at the opponent.
   • Ryuki: Zi-O coats the blade in orange flames before shooting an orange fireball at the enemy.
   • Blade: Zi-O coats the blade in blue lightning before slashing the enemy, igniting it in blue fire upon impact.

Appearances:Zi-O Episodes 14-17, 19, Rider Time: Kamen Rider Ryuki Episode 3


"Final Form Time! B-B-B-Build!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 200.0 cm[15]
 • Rider Weight: 108.8 kg[15]

Ability Parameters

 • Punching Power: 18.7 t (right arm)/22.2 t (left arm)[15]
 • Kicking Power: 51.5 t (right leg)/43.3 t (left leg)[15]
 • Maximum Jump Height: 73.7 m[15]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 3.0 sec.[15]

DecadeArmor Build Form (ディケイドアーマービルドフォーム,Dikeido Āmā Birudo Fōmu) is Zi-O's Kamen Rider Build RabbitTank Sparkling Form-based upgrade form accessed by inserting the Build Ridewatch into the Decade Ridwatch. The chest and left shoulder of DecadeArmor Build Form read "Sparkling" (スパークリング,Supākuringu) in katakana, while the right shoulder reads "Build" (ビルド,Birudo) in katakana. Its Dimension Face reads "Kamen Rider Build" along the bottom.

In this form, not only does Zi-O gain the powers of RabbitTank Sparkling, but it also obtains a balanced increase in all stats and access to the Drill Crusher Crusher from BuildArmor.

DecadeArmor Build Form consists of the following parts:[15]

 • Decade Head Gear M Build Form (ディケイドヘッドギアMビルドフォーム,Dikeido Heddo Gia M Birudo Fōmu) - The helmet.
  • Meson Hand H (メソンハンドH,Meson Hando H) - The short hand sensor to the left side of the Decade Head Gear M. It collects spatial information such as Zi-O’s distance to enemies, the landing point of attacks and appropriate relative position of Rider Armors.
  • Baryon Hand M (バリオンハンドM,Barion Hando M) - The long hand sensor to the right side of the Decade Head Gear M. It collects temporal information such as rate of enemy attacks and predictability of enemy movement.
  • Dimension Face (ディメンションフェイス,Dimenshon Feisu) - Decade Head Gear’s VR unit that resembles a Rider Card. By reproducing the face of a Kamen Rider’s face in 2D, it is possible to replicate its respective Rider’s powers as if it were 3D.
  • Divine Frame (ディヴァインフレーム,Divain Furēmu) - The silver border that outlines the Dimension Face. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
  • Head Groove (ヘッドグルーブ,Heddo Gurūbu) - The black grooves on the Divine Frame. By placing each groove at regular intervals across the Divine Frame, the Dimension Face’s power is dispersed throughout the DecadeArmor.
  • Core Ryūzu (コアリューズ,Koa Ryūzu, lit. ‘Core Crown’) - The 'button' on Decade Head Gear M’s left cheek. It is an information management unit that stores combat data.
 • Attack Breaster (アタックブレスター,Atakku Buresutā) - DecadeArmor’s chest. It contains a central circuit that can replicate Kamen Rider Decade’s abilities. The Attack Breaster can archive the data of all Kamen Riders, allowing Zi-O to master their abilities.
 • Code Indicator (コードインディケーター,Kōdo Indikētā) - The cross-shaped barcoded sections. The right shoulder displays the name of the base Kamen Rider used for that form, while the chest to the left shoulder displays the name of the form.
 • Divine Upper Plate M (ディヴァインアッパープレートM,Divuain Appā Purēto M) - The combined chest-shoulder armor. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
 • Mid Band Liner M (ミッドバンドライナーM,Middo Bando Rainā M) - The silver band that runs vertically across the DecadeArmor’s torso, it connects the Ziku Driver to the head, converting energy made by the Driver into bioenergy.
 • DCD Unlimited Suit (DCDアンリミテッドスーツ,DCD Anrimiteddo Sūtsu) - The undersuit. It is shock-resistant, protecting the wearer’s body. Additionally, it releases any limiters the Rider may have had, bringing out hidden physical abilities.
 • DCD Quick Frothy Arm (DCDクイックフロッセイアーム,DCD Kuikku Furossei Āmu) - Build Form’s red right arm. A red blade called the R Sparkling Blade (Rスパークリングブレード,R Supākuringu Burēdo) is attached and can be used to slash enemies by using high speeds.
 • DCD Rapid Glove (DCDラピッドグローブ,DCD Rapiddo Gurōbu) - Build Form’s right red hand. Because it is capable of fine and quick operation, the DCD Rapid Glove can master any weapon.
 • DCD Heavy Cider Arm (DCDヘビーサイダーアーム,DCD Hebī Saidā Āmu) - Build Form’s blue left arm. A blue blade called the T Sparkling Blade (Tスパークリングブレード,T Supākuringu Burēdo) is attached. Due to its sheer toughness, the T Sparkling Blade can be used to penetrate enemy armor.
 • DCD Impact Glove (DCDインパクトグローブ,DCD Inpakuto Gurōbu) - Build Form’s blue left hand. Armor is attached to the hand and can disable or destroy and enemy’s internal functions with a shockwave released during punches. Its punching power is comparable to a tank shot.
 • DCD Heavy Cider Leg (DCDヘビーサイダーレッグ,DCD Hebī Saidā Reggu) - Build Form’s blue right leg. It contains excellent mobility and defense power and can deliver foamy kicks riddled with shockwaves during impact.
 • DCD Tank Roller Shoes (DCDタンクローラーシューズ,DCD Tanku Rōrā Shūzu) - Build Form’s blue right foot. It incorporates a tracking device that allows high speed running, and can be used to scrape enemy armor.
 • DCD Quick Frothy Leg (DCDクイックフロッセイレッグ,DCD Kuikku Furossei Reggu) - Build Form’s red left leg. It has high agility and can allow Zi-O to bounce around freely in the air by using generated foam as a sort of foothold.
 • DCD Rabbit Foot Shoes (DCDラビットフットシューズ,DCD Rabitto Futto Shūzu) - Build Form’s red left foot. It is built for light footwork and can deliver quick kicking attacks.
 • Ziku-Driver finishers:
  • B-B-B-Build Final Attack Time Break (ビ・ビ・ビ・ビルドファイナルアタックタイムブレーク,Bi-Bi-Bi-Birudo Fainaru Atakku Taimu Burēku): Zi-O performs an enhanced version of the Vortex Time Break in which a small, red and blue, hourglass-shaped vortex appears before kicking the enemy. This attack is similar to the RabbitTank Sparkling's Sparkling Finish.
 • RideHeisaber finishers:
  • Dual Time Break (デュアルタイムブレーク,Dyuaru Taimu Burēku):
   • Ex-Aid: Zi-O delivers three consecutive, magenta-energy coated slashes, with an Ex-Aid 'Hit!' effect appearing with the first two strikes and a 'Great!' effect on the third one.
   • Drive: Zi-O delivers three slashes that summon the Max Flare, Funky Spike, and Midnight Shadow Shift Tires to attack the enemy.

Appearances:Zi-O Episodes 14-15


"Final Form Time! Gho-Gho-Gho-Ghost!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 200.0 cm[16]
 • Rider Weight: 114.7 kg[16]

Ability Parameters

 • Punching Power: 21.6 t[16]
 • Kicking Power: 46.4 t[16]
 • Maximum Jump Height: 55.3 m[16]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 3.1 sec.[16]

DecadeArmor Ghost Form (ディケイドアーマーゴーストフォーム,Dikeido Āmā Gōsuto Fōmu) is Zi-O's Kamen Rider Ghost Grateful Damashii-based upgrade form accessed by inserting the Ghost Ridewatch into the Decade Ridwatch. The chest and left shoulder of DecadeArmor Ghost Form read "Grateful" (グレイトフル,Gureitofuru) in katakana, while the right shoulder reads "Ghost" (ゴースト,Gōsuto) in katakana. Its Dimension Face reads "Kamen Rider Ghost" along the bottom.

DecadeArmor Ghost Form consists of the following parts:[16]

 • Decade Head Gear M Ghost Form’ (ディケイドヘッドギアMゴーストフォーム,Dikeido Heddo Gia M) - The helmet.
  • Meson Hand H (メソンハンドH,Meson Hando H) - The short hand sensor to the left side of the Decade Head Gear M. It collects spatial information such as Zi-O’s distance to enemies, the landing point of attacks and appropriate relative position of Rider Armors.
  • Baryon Hand M (バリオンハンドM,Barion Hando M) - The long hand sensor to the right side of the Decade Head Gear M. It collects temporal information such as rate of enemy attacks and predictability of enemy movement.
  • Dimension Face (ディメンションフェイス,Dimenshon Feisu) - Decade Head Gear’s VR unit that resembles a Rider Card. By reproducing the face of a Kamen Rider’s face in 2D, it is possible to replicate its respective Rider’s powers as if it were 3D.
  • Divine Frame (ディヴァインフレーム,Divain Furēmu) - The silver border that outlines the Dimension Face. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
  • Head Groove (ヘッドグルーブ,Heddo Gurūbu) - The black grooves on the Divine Frame. By placing each groove at regular intervals across the Divine Frame, the Dimension Face’s power is dispersed throughout the DecadeArmor.
  • Core Ryūzu (コアリューズ,Koa Ryūzu, lit. ‘Core Crown’) - The 'button' on Decade Head Gear M’s left cheek. It is an information management unit that stores combat data.
 • Attack Breaster (アタックブレスター,Atakku Buresutā) - DecadeArmor’s chest. It contains a central circuit that can replicate Kamen Rider Decade’s abilities. The Attack Breaster can archive the data of all Kamen Riders, allowing Zi-O to master their abilities.
 • Code Indicator (コードインディケーター,Kōdo Indikētā) - The cross-shaped barcoded sections. The right shoulder displays the name of the base Kamen Rider used for that form, while the chest to the left shoulder displays the name of the form.
 • Divine Upper Plate M (ディヴァインアッパープレートM,Divain Appā Purēto M) - The combined chest-shoulder armor. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
 • Mid Band Liner M (ミッドバンドライナーM,Middo Bando Rainā M) - The silver band that runs vertically across the DecadeArmor’s torso, it connects the Ziku Driver to the head, converting energy made by the Driver into bioenergy.
 • DCD Sublime Suit (DCDサブライムスーツ,DCD Saburaimu Sūtsu) - The undersuit. It is made of a solid metal alloy called Quantum Solid (クァンタムソリッ,Kuantamu Soriddo), which can change the state of energy freely. The DCD Sublime Suit is extremely flexible, but it will harden at areas about to get hit, reducing damage by half.
 • DCD Armor Sublime (DCDアーマーサブライム,DCD Āmā Saburaimu) - The black and gold armor covering the DCD Sublime Suit. It is formed of Quantum Solid, and the power formed by each heroic spirit residing in each armor plate suppresses attack damage.
 • DCD Goldy Shackles (DCDゴルディシャックル,DCD Gorudi Shakkuru) - Power amplifying rings attached to the wrists and ankles. Large amounts of energy are stored within these shackles, allowing Zi-O to adjust the power balance between each limb. When initiating a deathblow technique, the DCD Goldy Shackles wrap the hands/feet with an intense aura, dramatically improving the deathblow’s speed.
 • DCD Fatal Knocked Glove (DCDフェイタルノクトグローブ,DCD Feitaru Nokuto Gurōbu) - Ghost Form’s hands. With them, it is possible to touch apparitions unseen to the human eye. Also, by wrapping the fists with the special Ray Glister (レイグリスター,Rei Gurisutā) light particles, enemies can be destroyed without leaving any visible traces.
 • DCD Mortal Knocked Boots (DCDモータルノクトブーツ,DCD Mōtaru Nokuto Būtsu) - Ghost Form’s feet. With them, it is possible to run at high speeds, as well as to maintain posture when floating. Also, by wrapping the fists with the special Ray Glister light particles, enemies can be destroyed without leaving any visible traces.

This form has two finishers:

 • Ziku-Driver finishers:
  • Gho-Gho-Gho-Ghost Final Attack Time Break (ゴ・ゴ・ゴ・ゴーストファイナルアタックタイムブレーク,Go-Go-Go-Gōsuto Fainaru Atakku Taimu Burēku):
 • RideHeisaber finisher:
  • Ultimate Time Break (アルティメットタイムブレーク,Arutimetto Taimu Burēku): Zi-O conjures several cards-like projections to the enemy, before delivering several Rainbow-energy coated slashes to them.

Appearances:Zi-O Episodes 14, 16


"Final Form Time! E-E-E-Ex-Aid!"
―Transformation announcement[src]
 • Rider Height: 200.0 cm[17][18]
 • Rider Weight: 111.0 kg[17][18]

Ability Parameters

 • Punching Power: 20.2 t[17][18]
 • Kicking Power: 50.2 t[17][18]
 • Maximum Jump Height: 66.0 m[17][18]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 2.8 sec.[17][18]


DecadeArmor Ex-Aid Form (ディケイドアーマーエグゼイドフォーム,Dikeido Āmā Eguzeido Fōmu) is Zi-O's Kamen Rider Ex-Aid Double Action Gamer Level XX-based upgrade form accessed by inserting the Ex-Aid Ridewatch into the Decade Ridewatch. Like Ex-Aid's Double Action Gamer, this form splits Zi-O into two different Riders: DecadeArmor Ex-Aid Form L (ディケイドアーマーエグゼイドフォームL,Dikeido Āmā Eguzeido Fōmu Eru) and DecadeArmor Ex-Aid Form R (ディケイドアーマーエグゼイドフォームR,Dikeido Āmā Eguzeido Fōmu Ā). The chest and left shoulder of DecadeArmor Ex-Aid Form R reads "Double Action XX R" (ダブルアクションXXR,Daburu Akushon Daburu Ekkusu Āru) in katakana, and the chest and left shoulder of DecadeArmor Ex-Aid Form L reads "Double Action XX L" (ダブルアクションXXL,Daburu Akushon Daburu Ekkusu Eru) in katakana, while the right shoulders of both forms read "Ex-Aid" (エグゼイド,Eguzeido) in katakana. Both forms' Dimension Faces read "Kamen Rider Ex-Aid" along the bottom.

DecadeArmor Ex-Aid Form L and DecadeArmor Ex-Aid Form R consist of the following parts:

 • Decade Head Gear Ex-Aid Form Form L (ディケイドヘッドギアM エグゼイドフォームL,Dikeido Heddo Gia M Eguzeido Fōmu L) - DecadeArmor Ex-Aid Form L's helmet.
 • Decade Head Gear Ex-Aid Form Form R (ディケイドヘッドギアM エグゼイドフォームR,Dikeido Heddo Gia M Eguzeido Fōmu R) - DecadeArmor Ex-Aid Form R's helmet.
  • Meson Hand H (メソンハンドH,Meson Hando H) - The shorthand sensor to the left side of the Decade Head Gear M. It collects spatial information such as Zi-O’s distance to enemies, the landing point of attacks and appropriate relative position of Rider Armors.
  • Baryon Hand M (バリオンハンドM,Barion Hando M) - The long hand sensor to the right side of the Decade Head Gear M. It collects temporal information such as rate of enemy attacks and predictability of enemy movement.
  • Dimension Face (ディメンションフェイス,Dimenshon Feisu) - Decade Head Gear’s VR unit that resembles a Rider Card. By reproducing the face of a Kamen Rider’s face in 2D, it is possible to replicate its respective Rider’s powers as if it were 3D.
  • Divine Frame (ディヴァインフレーム,Divu~ain Furēmu) - The silver border that outlines the Dimension Face. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
  • Head Groove (ヘッドグルーブ,Heddo Gurūbu) - The black grooves on the Divine Frame. By placing each groove at regular intervals across the Divine Frame, the Dimension Face’s power is dispersed throughout the DecadeArmor.
  • Core Ryūzu (コアリューズ,Koa Ryūzu, lit. ‘Core Crown’) - The 'button' on Decade Head Gear M’s left cheek. It is an information management unit that stores combat data.
 • Attack Breaster (アタックブレスター,Atakku Buresutā) - DecadeArmor’s chest. It contains a central circuit that can replicate Kamen Rider Decade’s abilities. The Attack Breaster can archive the data of all Kamen Riders, allowing Zi-O to master their abilities.
 • Code Indicator (コードインディケーター,Kōdo Indikētā) - The cross-shaped barcoded sections. The right shoulder displays the name of the base Kamen Rider used for that form, while the chest to the left shoulder displays the name of the form.
 • Divine Upper Plate M (ディヴァインアッパープレートM,Divuain Appā Purēto M) - The combined chest-shoulder armor. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
 • Mid Band Liner M (ミッドバンドライナーM,Middo Bando Rainā M) - The silver band that runs vertically across the DecadeArmor’s torso, it connects the Ziku Driver to the head, converting energy made by the Driver into bioenergy.
 • DCD Action Gear Suit (DCDアクションギアスーツ,DCD Akushon Gia Sūtsu) - Ex-Aid Form L and R's bodysuit(s). It raises the physical capabilities of each transformed user, granting greater strength, agility, and jump height. The DCD Action Gear Suit places emphasis on reaction speed and movement capabilities, and this is reflected on the battlefield. Additionally, a co-operation strengthening device dubbed Smash Linker (スマッシュリンカー,Sumasshu Rinkā) is installed, allowing both transformed users to work in conjunction with the other, resulting in excellent teamwork.
 • DCD Growth Arm (DCDグロウスアーム,DCD Gurousu Āmu) - The arms. The installed Gain Riser (ゲインライザー,Gein Raizā) program improves Ex-Aid Form's attack and defense power based on combat data gained during battle. The DCD Growth Arm has excellent response time capabilities, allowing both Ex-Aid Forms to co-operate and synchronize with each other during complicated attacks.
 • DCD X-Fight Gloves (DCDエクスファイトグローブ,DCD Ekusu Faito Gurōbu) - The hands. Via the surface, the DCD X-Fight Gloves can exchange data between the weapon it holds, allowing the weapon to adjust and optimize attacks accordingly.
 • DCD Growth Legs (DCDグロウスレッグ,DCD Gurousu Reggu) - The legs. The installed 'Gain Riser' program improves Ex-Aid Form's attack and defense power based on combat data gained during battle. It is superior in jumping and running capabilities, and can quickly shorten the distance between the user(s) and the opponent.
 • DCD Mighty Mech Guard (DCDマイティメックガード,DCD Maiti Mekku Gādo) - The silver armor parts on the legs. It can rebuild itself when damaged in battle, and can even increase durability in areas which have been hit. It contains a 'Gain Riser' program which improves Ex-Aid Form's attack and defense power based on combat data gained during battle.
 • DCD X-Fight Shoes (DCDエクスファイトシューズ,DCD Ekusu Faito Shūzu) - The feet. Enables acrobatic movement by using air injection technology.

This form has two finishers:

 • Ziku-Driver finisher
  • E-E-E-Ex-Aid Final Attack Time Break (エ・エ・エ・エグゼイドファイナルアタックタイムブレーク,E-E-E-Eguzeido Fainaru Atakku Taimu Burēku).
 • RideHeisaber finisher:
  • Ultimate Time Break (アルティメットタイムブレーク,Arutimetto Taimu Burēku): Zi-O conjures two card-like projections towards his enemy, before delivering a powerful slash at the opponent, which will then take effect in a few seconds akin to Muteki Gamer's Hyper Critical Sparkling.

Appearances:Zi-O Episode 16


"Final Form Time! O-O-O-OOO!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 200.0 cm[19]
 • Rider Weight: 104.2 kg[19]

Ability Parameters

 • Punching Power: 19.6 t[19]
 • Kicking Power: 45.1 t[19]
 • Maximum Jump Height: 61.5 m[19]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 3.0 sec.[19]

DecadeArmor OOO Form (ディケイドアーマーオーズフォーム,Dikeido Āmā Ōzu Fōmu) is Zi-O's Kamen Rider OOO Tajadol Combo-based upgrade form accessed by inserting the OOO Ridewatch into the Decade Ridewatch. The chest and left shoulder of DecadeArmor OOO Form read "Tajadol" (タジャドル,Tajadoru) in katakana, while the right shoulder reads "OOO" (オーズ,Ōzu) in katakana. Its Dimension Face reads "Kamen Rider OOO" along the bottom.

DecadeArmor OOO Form consists of the following parts:

 • Decade Head Gear M OOO Form (ディケイドヘッドギアMオーズフォーム,Dikeido Heddo Gia M Ōzu Fōmu) - The helmet.
  • Meson Hand H (メソンハンドH,Meson Hando H) - The shorthand sensor to the left side of the Decade Head Gear M. It collects spatial information such as Zi-O’s distance to enemies, the landing point of attacks and appropriate relative position of Rider Armors.
  • Baryon Hand M (バリオンハンドM,Barion Hando M) - The long hand sensor to the right side of the Decade Head Gear M. It collects temporal information such as rate of enemy attacks and predictability of enemy movement.
  • Dimension Face (ディメンションフェイス,Dimenshon Feisu) - Decade Head Gear’s VR unit that resembles a Rider Card. By reproducing the face of a Kamen Rider’s face in 2D, it is possible to replicate its respective Rider’s powers as if it were 3D.
  • Divine Frame (ディヴァインフレーム,Divain Furēmu) - The silver border that outlines the Dimension Face. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
  • Head Groove (ヘッドグルーブ,Heddo Gurūbu) - The black grooves on the Divine Frame. By placing each groove at regular intervals across the Divine Frame, the Dimension Face’s power is dispersed throughout the DecadeArmor.
  • Core Ryūzu (コアリューズ,Koa Ryūzu, lit. ‘Core Crown’) - The 'button' on Decade Head Gear M’s left cheek. It is an information management unit that stores combat data.
 • Attack Breaster (アタックブレスター,Atakku Buresutā) - DecadeArmor’s chest. It contains a central circuit that can replicate Kamen Rider Decade’s abilities. The Attack Breaster can archive the data of all Kamen Riders, allowing Zi-O to master their abilities.
 • Code Indicator (コードインディケーター,Kōdo Indikētā) - The cross-shaped barcoded sections. The right shoulder displays the name of the base Kamen Rider used for that form, while the chest to the left shoulder displays the name of the form.
 • Divine Upper Plate M (ディヴァインアッパープレートM,Divain Appā Purēto M) - The combined chest-shoulder armor. Although it is light as pumice, it can withstand up to 50 tons of impact.
 • Mid Band Liner M (ミッドバンドライナーM,Middo Bando Rainā M) - The silver band that runs vertically across the DecadeArmor’s torso, it connects the Ziku Driver to the head, converting energy made by the Driver into bioenergy.
 • DCD OOO Armor (DCDオーズアーマー,DCD Ōzu Āmā) - The reinforced bodysuit. It is extremely sturdy and can withstand cuts by diamond. Mild damage that is taken by the suit is repaired within a short amount of time. It can withstand low and high temperatures at high altitudes and has excellent wind resistance.
 • DCD Elbow Windsor (DCDエルボウィンザー,DCD Erubo Uinzā) - The red elbow armor. It is composed of thin sharp blades that overlap on top of each other, allowing it to be used as a sharp weapon to cut opponents.
 • DCD Kujaku Guardia (DCDクジャクガーディア,DCD kujaku Gādia, lit. 'DCD Peacock Guardia') - The forearm armor. It is extremely sturdy and allows Zi-O to quickly attacks while maintaining defensive power.
 • DCD Kujaku Bristle (DCDクジャクブレストル,DCD Kujaku Buresutoru, lit. 'DCD Peacock Bristle) - The golden bracelets around OOO Form's wrists. They are energy amplification devices that can temporarily increase punching power and muscular strength.
 • DCD Kujaku Grabber (DCDクジャクグラバー,DCD Kujaku Gurabā, lit. 'DCD Peacock Grabber') - The hands. Exoskeleton-like material wraps around the fingers. Punching power is raised.
 • DCD Feather Drive (DCDフェザードライブ,DCD Fezā Doraibu) - The red skirt armor-like sections at the waist. It acts as a conduit for energy to better pass through the body. During high-speed flights, it controls the movement of surrounding air and its attitude, allowing for better wind resistance. In addition, it can supply energy to the legs, giving them increased kicking power.
 • DCD Condor Knee Dias (DCDコンドルニーディアス,DCD Kondoru Nīdiasu) - The kneecaps. It produces air resistance and generates a lift force to enable flight.
 • DCD Condor Ankle Toe (DCDコンドルアンクルトゥ,DCD Kondoru Ankuru Tou) - The ankle guards. By overlapping thin exoskeleton-like foam structures, it can absorb shock effectively.
 • DCD Raptured Edge (DCDラプタードエッジ,DCD Raputādo Ejji) - The claw-like exoskeletal structures located near the heel. There are two DCD Raptured Edges behind each DCD Condor Ankle Toe. During deathblows, the DCD Raptured Edge can create a blade of energy to strike opponents.
 • DCD Striker Nail (DCDストライカーネイル,DCD Sutoraikā Neiru) - The claw on the toe section. When it hits an opponent, it increases damage by simultaneously releasing a shock into the opponent's body.

This form's finisher is the O-O-O-OOO Final Attack Time Break (オ・オ・オ・オーズファイナルアタックタイムブレーク,O-O-O-Ozu Fainaru Atakku Taimu Burēku). Zi-O flies into the air and performs a flying dropkick on the target.

Appearances:Zi-O Episode 19


"Final Form Time! Ry-Ry-Ry-Ryuki![20]"
―Transformation announcement[src]

DecadeArmor Ryuki Form (ディケイドアーマー龍騎フォーム,Dikeido Āmā Ryūki Fōmu) is Zi-O's Kamen Rider Ryuki Survive-based upgrade form accessed by inserting the Ryuki Ridewatch into the Decade Ridewatch. The chest and left shoulder of DecadeArmor Ryuki Form read "Survive" (サバイブ,Sabaibu) in katakana, while the right shoulder reads "Ryuki" (リュウキ,Ryuki) in katakana. Its Dimension Face reads "Kamen Rider Ryuki" along the bottom.

In this form, not only is Zi-O armed with the RideHeisaber, but he's also equipped with the Dragvisorzwei.

This form has two finishers:

 • Ziku-Driver finisher
  • Ry-Ry-Ry-Ryuki Final Attack Time Break (リュ・リュ・リュ・リュウキファイナルアタックタイムブレーク[20],Ryu-Ryu-Ryu-Ryūki Fainaru Atakku Taimu Burēku): Zi-O performs Ryuki's Dragon Rider Kick while surrounded with flames before kicking the enemy.
 • RideHeisaber finisher:
  • Ultimate Time Break (アルティメットタイムブレーク,Arutimetto Taimu Burēku): Zi-O coats the blade in an orange flaming vortex before launching it at the enemy. A manifestation of Kamen Rider Ryuki Survive Form briefly appears behind Zi-O afterward.

This form is exclusive to Rider Time: Kamen Rider Ryuki Episode 3.


"Final Form Time! Ka-Ka-Ka-Kamen Rider!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height:
 • Rider Weight:

Ability Parameters

 • Punching Power:
 • Kicking Power:
 • Maximum Jump Height:
 • Maximum Running Speed:

DecadeArmor Saber Form (ディケイドアーマーセイバーフォーム,Dikeido Āmā Seibā Fōmu) is Zi-O's Kamen Rider Saber-based upgrade form accessed by inserting the Saber Ridewatch into the Decade Ridwatch. The chest and left shoulder of DecadeArmor Saber Form read "Brave Dragon" (ブレイブドラゴン,Bureibu Doragon) in katakana, while the right shoulder reads "Saber" (セイバー,Seibā) in katakana. Its Dimension Face reads "Kamen Rider Saber" along the bottom.

DecadeArmor Saber Form consists of the following parts:

 • Ziku-Driver finishers:
  • Ka-Ka-Ka-Kamen Rider Final Attack Time Break (カ・カ・カ・仮面ライダーファイナルアタックタイムブレーク,Ka-Ka-Ka-Kamen Raidā Fainaru Atakku Taimu Burēku): A red glint travels along the blade of the RideHeiseiber before it is set on fire. Zi-O then delivers a fiery slash to repel an enemy's attack, eventually breaking though to produce a massive arc of flame.

Appearances:Rider Time: Kamen Rider Decade VS Zi-O


"Rider Time! (Syntheziser tone) Kamen Rider~! (Rider~!) Zi-O! (Zi-O!) Zi-O~! II![21]"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 202.0 cm[22]
 • Rider Weight: 96.4 kg[22]

Ability Parameters

 • Punching Power: 25.2 t[22]
 • Kicking Power: 58.3 t[22]
 • Maximum Jump Height: 66.1 m[22]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 2.4 sec.[22]

Kamen Rider Zi-O II (仮面ライダージオウII[ツー],Kamen Raidā Jiō Tsū)[23] is Zi-O's super form accessed by separating the Zi-O Ridewatch II into its D'9 and D'3 Side components and then inserting said components into their appropriate position on the Ziku-Driver.[23] This form of Zi-O was created when the two components of Zi-O Ridewatch II were assembled and gives the Kamen Rider the power to manipulate time however they desire.

In this form, Zi-O's stats surpass those of all of his previous forms. In addition, Zi-O II is able to see into the future in order to predict his enemy's movements, provided they are unaware of his future sight and/or move slow enough for him to prepare a counterattack.

This form is also capable of defeating Another Riders and destroying their Anotherwatches without the need for using a corresponding Ridewatch, though this method only works against Another Riders with only one power-set.

In this form, Zi-O wields the Saikyo Girade[24], which can combine with the Zikan Girade to form the Saikyo Zikan Girade.

Zi-O II's armor consists of the following parts:

 • Caliber A II (キャリバーAⅡ,Kyaribā A Tsū) - The helmet.
  • Precedence Blade (プレセデンスブレード,Puresedensu Burēdo) - The Caliber A II's observation device. The long needle sensor called Baryon Precedence (バリオンプレセデンス,Barion Puresedensu) observes "possible events" upon rotation, while the Meson Precedence (メソンプレセデンス,Meson Puresedensu) short hand sensor has the role of observing the current event and sending it to the Sona Crest.
  • Sona Crest (ソナクレスト,Sona Kuresto) - The Crest integrated information aggregation unit. It integrates and analyzes information received from various sensors, derive optimum solutions, adjusts the system step of Zi-O II. Analyzes the information received from the Precedence Blade and sends it to the Core Ryūzu II and Indication Eye Ⅱ.
  • Indication Eye II (インジケーションアイⅡ,Injikēshon Ai Tsū) - The visor which spells out "Rider". A sensor with a viewing angle of 270 ° gathered in the compound eyes, it shows the current status of Zi-O II's system.
  • Crash Bezel II (クラッシュベゼルⅡ,Kurasshu Bezeru Tsū) - The frame surrounding the face part. By duplicating flexible flex crash bezel while maintaining rigidity and making a difference in hardness between inside and outside, it is possible to pass the impact during transformation without transmitting it.
  • Core Ryūzu II (コアリューズⅡ,Koa Ryūzu Tsū, lit., "Core Crown II") - The 'buttons' on both sides of the Caliber A II. It is an information management unit that stores combat data. It manages the battle database and records the information sent from the Sona Crest. By constantly mirroring the same information on the left and right Core Ryūzus, it is increasing the reliability of preservation and the reliability of the system.
  • Kamen Dial II (カメンダイアルⅡ,Kamen Daiaru Tsū, lit., "Mask Dial II") - The faceplate. The strength is raised by raising the density of multilayered structure particles using special metal alloy Graphenium (グラフェニウム,Gurafeniumu). The Kamen Dial is described by the TV Asahi website to have a beautiful white luster finish.
 • Oval Light Tecter II (オーバルライトテクターⅡ,Ōbaru Raito Tekutā Tsū) - The chest and shoulder armor. A metal coating called Graphenium Coat Plus (グラフェニウムコートプラス,Gurafeniumu Kōto Purasu) has been applied, making it 400 times stronger than steel. In addition to raising durability, a special physical frame called Twin Angle (ツインアングル,Tsuin Anguru) is installed, and by forming a special energy field dubbed Magentary Majesty (マゼンタリーマジェスティ,Mazentarī Majesuti), the Oval Light Tecter II is able to achieve extreme durability that can deflect Another Rider attacks..
 • Adjustrike Suit II (アジャストライクスーツⅡ,Ajasutoraiku Sūtsu Tsū) - The bodysuit. The enhanced version of the Adjustrike Suit. The function to raise physical abilities was greatly improved. Furthermore, equipped with a special frame Twin Angle, by forming a special energy field called Magentary Majesty, it is possible to double the repair damage speed.
 • Band Liner: Requiem (バンドライナー・レクイエム,Bando Rainā: Rekuiemu) - The two watch strap-like bio-enhancement devices that runs vertically on both sides of across Zi-O's helmet and chest, it connects the Ziku Driver to the head, converting energy made by the Driver into bioenergy. A special program called Dual Time Stack (デュアルタイムスタック,Deyuaru Taimu Sutakku) is installed, allowing the Band Liner: Requiem to operate two programs on parallel sides of Zi-O II's body.
 • Time Rush Arm II (タイムラッシュアームⅡ,Taimu Rasshu Āmu Tsū) - The arms. Nanoscopic "Nanotube Muscle" (ナノチューブ筋,Nanochūbu-kin) tubing covers it, enclosed with a density twice as high as usual, and it exerts tremendous strength. In addition, armor is added to the upper arm, and the defense power is also improved.
 • Flex Arm Girder II (フレックスアームガーダーⅡ,Furekkusu Āmu Gādā Tsū) - The forearm armor. Improved version of the Flex Arm Girder, the performance of the shock-absorbing power, and pressure dispersion have been greatly improved. It is possible to give enough power to destroy an Another Rider in the Time Rush Arm II and Zi-O Leap Hand II. The Twin Angle frame and the Magnetary Majesty energy field are applied.
 • Zi-O Leap Hand II (ジオウリープハンドⅡ,Jiō Rīpu Hando Tsū) - The hands. The destructive power at the time of punching by metal armor is increased, covering the fingertips and the back of the hand, the overall performance has been increased by two levels compared with the conventional type.
 • Time Rush Leg II (タイムラッシュレッグⅡ,Taimu Rasshu Reggu Tsū) - The legs. Nanoscopic Nanotube Muscle tubing covers it, enclosed with the density twice as much as usual, and it exerts tremendous leg strength.
 • Flex Leg Girder II (フレックスレッグガーダーⅡ,Furekkusu Reggu Gādā Tsū) - The shin protectors. Improved version of the Flex Leg Girder,

the performance of the shock-absorbing power and pressure dispersion have been greatly improved. It is possible to give enough power to destroy an Another Rider in the Time Rush Leg II and Zi-O Leap Shoes II. The Twin Angle frame and the Magnetary Majesty energy field are applied.

 • Zi-O Leap Shoes II (ジオウリープシューズⅡ,Jiō Rīpu Shūzu Tsū) - The shoes. The overall performance has been raised by two steps compared to the conventional type, such as an increase in jumping force by the action of anti-gravity sole, and improvement of destructive power at the time of kicking by metallic armor at the tip.
 • Count Pad II (カウントパッドⅡ,Kaunto Paddo Tsū) - The kneepads. It is installed at various parts of the body, instantaneously measures information on impacts and objects received and sends it to the Sona Crest.

This form has two finishers:

 • Ziku-Driver finisher
  • Twice Time Break (トゥワイスタイムブレーク,Tuwaisu Taimu Burēku): This finisher has two variations.
   • Rider Punch: Zi-O coats his left fist with pink energy before delivering a straight punch to the enemy.
   • Rider Kick: Zi-O performs an enhanced version of his Time Break.
 • Saikyo Girade finishers
  • Rider Face
   • Rider Giri (ライダー斬り): A simple slashing attack with the blade covered in pink energy.
  • Best Face
   • Haou Giri (覇王斬り): Zi-O slashes with the Saikyo Girade to send a chain of rainbow energy clocks at the enemy.
 • Zikan Girade finisher
  • Saikyo Zikan Girade
   • Best Face
    • King Giri Giri Slash (キングギリギリスラッシュ,Kingu Giri Giri Surasshu): Zi-O coats the Saikyo Zikan Girade with yellow energy before raising the weapon, extending the energy blade with a line pink characters spelling Zi-O Saikyou (ジオウサイキョウ,Jiou Saikyou, Zi-O Strongest) forming along with it, and striking the enemy with a downward slash.

Appearances:Zi-O Episodes 22-28, 31-34, 36-37, 41-43, BiBiBi no BibillGeiz, Reiwa The First Generation


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Trinity Time! Mittsu no chikara! Kamen Rider Zi-O! Geiz! Woz! T-rin-i-ty~! Trinity![25]"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 203.6 cm[26]
 • Rider Weight: 116.4 kg[26]

Ability Parameters

 • Punching Power: 37.4 t[26]
 • Kicking Power: 86.8 t[26]
 • Maximum Jump Height: 98.5 m[26]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 1.6 sec.[26]

Kamen Rider Zi-OTrinity[26] (仮面ライダージオウトリニティ,Kamen Raidā Jiō Toriniti) is Zi-O's fusion form accessed with the Zi-OTrinity Ridewatch. It combines Zio's power with that of Geiz and Woz, along with all three of their bodies being merged as well.

As a result, Zi-OTrinity's power surpasses Zi-O II's in every stat. However, it still loses to GeizRevive Goretsu's punching power and GeizRevive Shippu's running speed. Like Zi-O II, this form can destroy Anotherwatches without the need for the corresponding Ridewatch. Zi-OTrinity also has the power to destroy Another Riders who have absorbed the powers of other riders, such as Another Blade, who had also absorbed Chalice's power.

Once this form has been accessed, Sougo, Geiz, and Black Woz appear in a dark room with a large clock. Whoever the clock's hand points to is able to assume full control of Zi-OTrinity. The hand moves automatically, but Sougo can move it himself in order to take control at any time.

Zi-OTrinity is able to summon any of the weapons wielded by Zi-O, Geiz, or Woz.

Zi-OTrinity's transformation is absolute, as it can be invoked even when the components are far apart, in separate worlds or even in different timelines. If Sougo chooses to, he can instead teleport himself to any one of their locations regardless of space before initiating the actual transformation.

Zi-OTrinity consists of the following parts:

 • Trinity Caliber (トリニティキャリバー,Toriniti Kyaribā) - The helmet.
  • Trinity Clock Blade (トリニティクロックブレード,Toriniti Kurokku Burēdo) - The clock hands. They serve as a sort of data acquisition system. The pink long Trinity Baryon Hand (トリニティバリオンハンド,Toriniti Barion Hando) predicts temporal information, such as enemy timing. Meanwhile, the short golden Trinity Meson Hand (トリニティメソンハンド,Toriniti Meson Hando) measures spatial information, such as the distance between Zi-OTrinity and the enemy as well as landing points of finishers. Because both hands are integrated with the Indication Trinity Eye visor, accumulated data can be transferred, which, in addition to visual information, can greatly reduce errors of a prediction.
  • Sona Crest (ソナクレスト,Sona Kuresto) - An information aggregation unit located within the 'Kamen' symbol on the forehead. It integrates and analyzes information received from various sensors, derive optimum solutions, adjust the system step of Zi-OTrinity.
  • Indication Trinity Eye (インジケーショントリニティアイ,Injikēshon Toriniti Ai) - The visor which spells out "Rider". Sensors with a 270° viewing angle are built into the compound eye and display the current state of Zi-OTrinity. The visor is split into three colors to represent the three Kamen Riders that compose Zi-OTrinity: Zi-O (magenta; center), Geiz (yellow; right), and Woz (cyan; left). Each color glows independently when a certain Rider's power is used (For example, the yellow portion of the visor will glow if Geiz's power is used).
  • Orb Bezel (オーブベゼル,Ōbu Bezeru) - The frame that encloses the face part. The frame is made of the special metal alloy Graphenium (グラフェニウム,Gurafeniumu), which, while flexible, maintains rigidity. The Orb Bezel is linked with the Cerberus Armor Liners to receive a soft impact.
 • Breaster Zi-O (ブレスタージオウ,Buresutā Jiou) - The chest armor emblazoned with Kamen Rider Zi-O's face. Zi-O's consciousness is stored within it via biophoton extraction (バイオフォトン抽出,baiofoton chūshutsu), and it also functions as a communication device in the state where Zi-O is inactive of control over his body.
 • Shoulder Geiz (ショルダーゲイツ,Shorudā Geitsu) - The right shoulder armor emblazoned Kamen Rider Geiz's face. Geiz's consciousness is stored within it via biophoton extraction, and it also functions as a communication device in the state where Geiz is inactive of control over Zi-O's body.
 • Shoulder Woz (ショルダーウォズ,Shorudā Wozu) - The left shoulder armor emblazoned with the Kamen Rider Woz's face. Woz's consciousness is stored within it via biophoton extraction, and it also functions as a communication device in the state where Woz is inactive of control over Zi-O's body.
 • Trinity Time Arm (トリニティタイムアーム,Toriniti Taimu Āmu) - The arms. Because they contain three times the amount of "Nanotube Muscle" (ナノチューブ筋,Nanochūbu-kin) tubing, the strength of three Kamen Riders can be put behind one punch. Additionally, the "Arrow Integrator" (アローインテグレーター,Arō Integurētā) device within the Trinity Time Arms allow Zi-OTrinity to easily pulverize an Another Rider.
 • Trinity Hand (トリニティハンド,Toriniti Hando) - The hands. An inbuilt power energy conversion mechanism dramatically improves the grip during transformation and gives it a mysterious power. In addition, the metal Sona Bite (ソナバイト,Sona Baito) armor that covers the fingertips punches and chops an additional cutting power.
 • Cerberus Arm Liner M (サーベラスアーマライナーM,Sāberasu Āma Rainā M) - The silver band in the middle representing Zi-O himself that serves as a bio-enhancement device. It is a soft metal armor made of High Smooth Graphenium (ハイスムースグラフェニウム,Hai Sumūsu Gurafeniumu) connecting from the head to the Ziku-Driver to strengthen the midline protection without obstructing movement. There is an energy path inside, which converts the energy generated by the driver into bioenergy and supplies it to each part.
 • Cerberus Arm Liner R (サーベラスアーマライナーR,Sāberasu Āma Rainā R) - The red and black band on the right side representing Geiz. Serves as a bio-enhancement device. It is a type of soft metal armor made of High Smooth Graphenium (ハイスムースグラフェニウム,Hai Sumūsu Gurafeniumu), and runs from the head to the wrist, strengthening the protection of the right side without obstructing movement. It has an energy path inside and has the role of supplying bioenergy to each part.
 • Cerberus Arm Liner S (サーベラスアーマライナーS,Sāberasu Āma Rainā S) - The green and black band on the left side representing Woz that serves as a bio-enhancement device. It is a type of soft metal armor made of High Smooth Graphenium, and runs from the head to the wrist, strengthening the protection of the left side without obstructing movement. It has an energy path inside and has the role of supplying bioenergy to each part.
 • Recon Strike Suit (リコンストライクスーツ,Rikon Sutoraiku Sūtsu) - The bodysuit. By condensing particles from three bodies into one, it is possible to create a strong body with three times the internal density. In addition, golden armor pieces dubbed the Calligraphy Sona Frame (カリグラフィーソナフレーム,Karigurafī Sona Furēmu) is placed on each part of the body, and it interferes with each other to form a powerful defensive field called Trinity Shielder (トリニティーシールダー,Torinitī Shīrudā).
 • Trinity Time Leg (トリニティタイムレッグ,Toriniti Taimu Reggu) - The legs. Because they contain three times the amount of Nanotube Muscle tubing, the strength of three Kamen Riders can be put behind one kick. Additionally, the Arrow Integrator device within the Trinity Time Arms allow Zi-OTrinity to easily pulverise an Another Rider.
 • Sona Count Pad (ソナカウントパッド,Sona Kaunto Paddo) - The kneepads. It is installed at various places in the body, and instantaneously measures the received impact and information of the object, and sends it to the head Sona Crest.
 • Cubic Leg Armor (キュービックレッグアーマー,Kyūbikku Reggu Āmā) - The shin guards. Within the Graphenium alloy armor, the Cubic Arts (キュービックアーツ,Kyūbikku Ātsu) device that can combine every kicking technique in existence is installed. In addition, when a special move is initiated, the 'Trinity Shielder' defensive field formed by the golden Calligraphy Sona Frame can be redirected as an attack to increase destructive power.
 • Trinity Shoes (トリニティシューズ,Toriniti Shūzu) - The feet. The speed energy conversion mechanism dramatically improves agility during transformation and increases jumping and running ability. In addition, the Sona Bite (ソナバイト,Sona Baito) armor that covers the toes produces increases kicking power by adding a sharpness factor.
 • Ziku-Driver finishers
  • Solo Time Break (ソロタイムブレーク,Soro Taimu Burēku):
  • Duo Time Break Burst (デュオタイムブレークバースト,Dyuo Taimu Burēku Bāsuto):
  • Trinity Time Break Burst Explosion (トリニティタイムブレークバーストエクスプロージョン,Toriniti Taimu Burēku Bāsuto Ekusupurōjon):
   • Rider Kick: Has three variations.
 1. A green energy cube and a series of magenta "Kick" (キック,Kikku) characters appear and circle the enemy. Zi-OTrinity then leaps into the air as a series of yellow "Kick" (きっく,Kikku) characters line up with his foot, and the magenta characters merge into one imprint. His Rider Kick sends the enemy flying into the energy cube which then turns into a timer that detonates the instant it hits zero.
 2. Zi-O Trinity runs toward the enemy as three Riders projection merge into one imprint and release a side Kick.
 3. Zi-OTrinity leaps into the air, followed by three Riders projection merge into one imprint, as he accelerates his body towards the target, a series of yellow "Kick" (きっく,Kikku) characters line will appear around the target. His Rider Kick then destroys the target instantly.
   • Rider Thrust: Zi-OTrinity stabs the enemy with the Saikyo Girade.
 • Zikan Girade finisher
  • Saikyo Zikan Girade
   • Best Face
    • King Giri Giri Slash (キングギリギリスラッシュ,Kingu Giri Giri Surasshu): Has two variations:
 1. Zi-O performing a 360 degree horizontal slash on surrounding enemies with the pink characters also left behind like a trail. [2001: Unknown Memory]
 2. Zi-O performs a extended version of King Giri Giri Slash.[2068: Ohma Time]

Appearances:Zi-O Episodes 30-32, 34-35, 38-39, 46, 48, Reiwa The First Generation


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Trinity Time! Mittsu no chikara! Kamen Rider Zi-O! Geiz! Tsukuyomi! T-rin-i-ty~! Trinity!"
―Transformation announcement[src]

Kamen Rider Zi-OTrinity Version·Geiz & Tsukuyomi (仮面ライダージオウトリニティ バージョン・ゲイツ&ツクヨミ,Kamen Raidā Jiō Toriniti Bājon Geitsu & Tsukuyomi) is Zi-O's fusion form accessed with the new Zi-OTrinity Ridewatch. It combines Zi-O's power with that of Geiz and Tsukuyomi, along with all three of their bodies being merged as well.

This form is exclusive to Novel: Kamen Rider Zi-O


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Grand Time! (Orchestral rock music) Kuuga, Agito, Ryuki, Faiz, Bla~de! Hibiki, Kabuto, Den-O, Kiva, Deca~de! W! OOO! Fourze~! Wizard, Gaim, Drive~! Ghost! Ex-Aid! Build~! Iwae! Kamen Rider~! Grand Zi-O~!"
―Transformation announcement[src]
"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Grand Time! Iwae! Kamen Rider~! GrandZi-O~!"
―Shortend transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 208.5 cm[27]
 • Rider Weight: 120.0 kg[27]

Ability Parameters

 • Punching Power: 55.8 t[27]
 • Kicking Power: 129.2 t[27]
 • Maximum Jump Height: 146.6 m[27]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 0.4 sec.[27]

Kamen Rider GrandZi-O (仮面ライダーグランドジオウ,Kamen Raidā GurandoJiō) is Zi-O's primary final form accessed with the GrandZi-O Ridewatch. It wields the power of all 20 Heisei Kamen Riders. In this form, Zi-O is adorned with statues of all the previous Heisei Riders, with his own on his crown.

GrandZi-O is unique to the modern Sougo and is exceedingly superior to his other Zi-O forms. When compared to the ability parameters of other forms, GrandZi-O surpasses all others in every category by a considerable margin. Aside from its impressive parameters, GrandZi-O can use the Rider Relief statues around its armor to activate various abilities related to the main Kamen Riders of the Heisei Era. When GrandZi-O taps a Rider Relief once, he can create a time portal that summons the chosen Rider from a specific point their timeline. However, GrandZi-O cannot summon Decade with the NeoDecadriver.[28] When GrandZi-O taps a Rider Relief twice, he can summon any weapon from that Rider's arsenal. The Zi-O Rider Relief appears to be activated by head gesture and, when activated, is able to control the temporal position of the summoned Riders by placing or releasing them from stasis, as well as temporarily reversing their movements to set up a second attack.

GrandZi-O is directly powered by the 19 Heisei Ridewatches in his collection. As a result, any anomalies regarding the Ridewatches, such as the temporal paradox caused by possessing the Drive Ridewatch that originated from Ohma Zi-O's timeline, will drastically compromise GrandZi-O's control over the corresponding Rider's power. This affects GrandZi-O's ability to summon the Rider, as shown during his summoning of Drive during his second encounter with Ohma Zi-O, who quickly seized control of the summoned Rider. Eventually, Sougo would acquire his own Drive Ridewatch from Krim Steinbelt, enabling GrandZi-O to correct temporal anomalies and paradoxes.

Other issues afflicting this form include GrandZi-O's inability to command and control Dai Mazines and having its power restricted to the powers of the Main Heisei Riders. These factors make GrandZi-O inferior to Ohma Zi-O in overall ability.

Should any of the Ridewatches become unusable, it will immediately cancel out GrandZi-O's transformation and the Ridewatch will disappear.

GrandZi-O consists of the following parts:

 • Grand Caliber A (グランドキャリバーA,Gurando Kyaribā A) - The helmet. 'A' stands for 'Analog'.
  • Grand Blade A (グランドブレードA,Gurando Burēdo A) - The clock hands of the Grand Caliber A. It is a data collection device. The long hand, Grand Baryon Hand (グランドバリオンハンド,Gurando Barion Hando) predicts temporal information, such as enemy timing, while the shorthand, Grand Meson Hand (グランドメソンハンド,Gurando Meson Hando) measures spatial information, such as the distance between GrandZi-O and the enemy as well as landing points of finishers.
  • Sona Crest (ソナクレスト,Sona Kuresto) - An information aggregation unit located within the 'Kamen' symbol on the forehead. GrandZi-O can summon any Rider by connecting directly with the Rider's Records (ライダーズレコード,Raidāzu Rekōdo).
  • Ow Signal (オウシグナル,Ou Shigunaru) - The circular section where the two Grand Clock Blades meet. It integrates and analyzes information from various sensors, and derive optimal solutions to adjust the system step.
  • Indication Eye (インジケーションアイ,Injikēshon Ai) - The visor which spells out "Rider". Sensors with a 270° viewing angle are built into the compound eye.
  • GrandKamen Dial (グランドカメンダイアル,Gurando Kamen Daiaru, lit. 'Grand Mask Dial') - GrandZi-O's faceplate. It invokes an analog clock face and is made using a multilayer structure composed of the special metal alloy High-Class Graphenium (ハイクラスグラフェニウム,Hai Kurasu Gurafeniumu). The Kamen Dial is described by the TV Asahi website to have a beautiful white luster finish.
  • Rider Relief (ライダーレリーフ,Raidā Rerīfu) - GrandZi-O's crown bearing the likeness of Zi-O's statue. It is the space-time control device. Unlike other Rider Reliefs, it has a role to control Rider's Records.
  • Complication Hand (コンプリケーションハンド,Konpurikēshon Hando) - A space-time communication device atop the Rider Relief. In conjunction with the Complication Hand on both shoulders, the Rider Relief decision is reflected by multi-particle interference in Rider's Record.
  • Diginity Crash Bezel (ディグニティークラッシュベゼル,Digunitī Kurasshu Bezeru) - The golden frame surrounding the face. It is composed of Zavaldust Graphenium (ザバルダストグラフェニウム,Zabaru Dasuto Gurafeniumu), it is 1,200 times stronger than steel, and the shape that prompts the bounce receives all the shocks and bullets to the left and right blows.
 • Grand Chest Armor (グランドチェストアーマー,Gurando Chesuto Āmā) - GrandZi-O's chest armor. It is made of Zavaldust Graphenium, which boasts 1,200 times the strength of steel, and by forming a special energy field called Sona Majesty (ソナマジェスティ,Sona Majesuti) on the upper body, it exhibits a solemn defense.
 • Grand Shoulder Armor (グランドチェストアーマー,Gurando Shorudā Āmā) - The shoulders. It is made of Zavaldust Graphenium, which boasts 1,200 times the strength of steel. Both are equipped with their own Complication Hands in cooperation with the compression hand of the head to reflect the determination of rider relief by multi-particle interference in the Rider's Record.
 • Rider Relief (ライダーレリーフ,Raidā Rerīfu) - The statues emblazoned in every part of GrandZi-O's armor. It is arranged in 20 places of the whole body, each represents the Kamen Rider engraved in history. It activates the Rider's Records by touching it.
  • Rider Relief Placements
   • Crown: Zi-O
   • Right Shoulder: Kuuga
   • Left Shoulder: Double
   • Right Arm: Agito, Ryuki
   • Left Arm: OOO, Fourze
   • Right Thigh: Kabuto
   • Left Thigh: Ghost
   • Right Leg: Hibiki, Blade, Faiz
   • Left Leg: Drive, Gaim, Wizard
   • Chest:
    • Right Side: Kiva, Den-O
    • Left Side: Build, Ex-Aid
    • Center: Decade
 • Band Liner Grand (バンドライナー・グランド,Bando Rainā Gurando) - The golden band that runs vertically across the GrandZi-O’s torso. This improved Mid Band Liner has dramatically improved conversion efficiency and supply by making five, connects the belt, and each part of the body to convert and supply the energy generated by the Ziku Driver into bioenergy.
 • G-Strike Suit (Gストライクスーツ,G Sutoraiku Sūtsu) - GrandZi-O's bodysuit. It is the enhanced version of the Adjustrike Suit, the ability to increase physical ability has been greatly improved. The self-healing function has also been enhanced to almost zero damage accumulation. Furthermore, it is possible to fine adjustment of the supply balance by subdivision of the path, to give a paranormal force by concentrating the output at one point.
 • Grand Arm Armor (グランドアームアーマー,Gurando Āmu Āmā) - The golden gauntlets. It is made of Zavaldust Graphenium. Additionally, it has a built-in power reserve, opening up the stored bioenergy at once, by sending it into G-Hand Armor to explosively improve the destructive power of the punch.
 • G-Time Arms (Gタイムアーム,G-Taimu Āmu) - The arms. In addition to the super-strengthening by the artificial "Nanotube Muscle" (ナノチューブ筋,Nanochūbu-kin) tubing which produces a tremendous arm power, it is possible to use a variety of techniques by the motion bank 20 Tech (20テック,Towentī Tekku), which allows him to use a variety of techniques of the 20 Heisei Kamen Riders.
 • G-Hand Armor (Gハンドアーマー,G-Hando Āmā) - The hands. The "Sona Majesty", a special energy field that is made of "Zavaldust Graphenium" armor and concentrated in the armor gives the punch an awe-inspiring striking force. Additionally, it also has the flexibility to handle all kinds of weapons.
 • G-Time Legs (Gタイムレッグ,G-Taimu Reggu) - The legs. In addition to the super-strengthening by the artificial Nanotube Muscle tubing which produces a tremendous leg force, it is possible to use a variety of techniques by the motion bank 20 Tech, which allows him to use a variety of techniques of the 20 Heisei Kamen Riders.
 • Grand Thigh Armor (グランドタイアーマー,Gurando Tai Āmā) - The golden thigh armor. It is made of Zavaldust Graphenium, which boasts 1,200 times the strength of steel, and by forming a special energy field called Sona Majesty on the lower body, it exhibits a solemn defense.
 • Sona Count Pad (ソナカウントパッド,Sona Kaunto Paddo) - The kneepads. It is measuring equipment installed in various parts of the body, and the information of the impact and the object received is measured instantly, and it sends it to the Sona Crest.
 • Grand Leg Armor (グランドレッグアーマー,Gurando Reggu Āmā) - The golden shin guards. It is made of Zavaldust Graphenium. Additionally, it has a built-in power reserve, opening up the stored bioenergy at once, by sending it into G-Shoe Armor to explosively improve the destructive power of the kick.
 • G-Shoes Armor (シューズアーマー,G-Shūzu Āmā) - The shoes. The "Sona Majesty", a special energy field that is made of "Zavaldust Graphenium" armor and concentrated in the armor gives the kick an awe-inspiring striking force. In addition, it is possible to obtain a super leaping power by diverting to the repulsive force.

This form has two finishers:

 • Ziku-Driver finisher
  • All Twenty Time Break (オールトウェンティータイムブレーク,Ōru Towentī Taimu Burēku): GrandZi-O summons as many Riders he needed to perform their finishing attacks to the enemy, or combine their within himself to perform a stronger finishing attack.
   • GrandZi-O summons Build in Genius Form, Gaim in Suika Arms, OOO in Gatakiriba Combo, and Kuuga in Pegasus Form riding Gouram. He first release Haoh Giri at his enemy, unfreezing them one at a time to attack in succession. First, Build performs his Genius Finish and Gaim performs the Suika Squash, followed by Kuuga performing the Blast Pegasus and finally OOO performing the Gatakiriba Kick. [2017: Grand Climax!]
   • GrandZi-O summons all of his 19 Heisei Rider predecessors, who all attack the target with their respective Rider Kicks and their Rider symbols, creating a giant energy projection. GrandZi-O then performs his own Rider Kick and destroys the enemy. [2019: Tsukuyomi Confidential]
   • GrandZi-O and Drive use Tridoron to perform a joint version of Drive's Speedrop. [2019: Eternal Party]
   • GrandZi-O, Double FangJoker, OOO PuToTyra Combo, and Faiz Blaster Form perform their respective finishers to defeat multiple enemies. First, OOO and Faiz performs their Strain Doom and Photon Breaker finishers, followed by GrandZi-O and Double FangJoker jumps to the air and destroys targets with their Rider Kick finisher.
 • Saikyo Girade finishers
  • Best Face
   • Haou Giri (覇王斬り): Zi-O slashes with the Saikyo Girade to send a chain of golden energy clocks at the enemy.
 • Zikan Girade finisher
  • Saikyo Zikan Girade
   • Best Face
    • King Giri Giri Slash (キングギリギリスラッシュ,Kingu Giri Giri Surasshu): Zi-O coats the combined Saikyo Zikan Girade with yellow energy, before extending the energy blade with a line of pink characters spelling Zi-O Saikyo (ジオウサイキョウ,Jiou Saikyou, Zi-O Strongest) forming along it, as Zi-O slashes multiple enemies down.

Kamen Rider GrandZi-O's ending theme is entitled "Next New Wφrld".

Appearances:Zi-O Episodes 39-47, 49, Reiwa The First Generation, Zi-O NEXT TIME: Geiz, Majesty, Kamen Rider Saber + Kikai Sentai Zenkaiger: Superhero Senki.


"King Time! Kamen Rider Zi-O! Oh~ma~!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics:[29]

 • Rider Height: 204.5 cm
 • Rider Weight: 122 kg

Ability Parameters:[29]

 • Punching Power: 129.9 t
 • Kicking Power: 389.9 t
 • Maximum Jump Height: 288.7 m
 • Maximum Running Speed: 100 m per 0.07 seconds (Mach 4)

Kamen Rider Zi-O OhmaForm (仮面ライダージオウ オーマフォーム,Kamen Raidā Jiō Ōma Fōmu)[30][31], is Zi-O's Ohma Zi-O-based extra final form accessed by inserting the Ohma Zi-O Ridewatch[32] into the D '3 Slot on the Ziku-Driver. The Zi-O Ridewatch is attached to his forehead.

OhmaForm is Zi-O's strongest form in terms of physical statistics, beating his own true final form, Ohma Zi-O by a moderate margin. This form is also strong enough to destroy Dai Mazines. However, this form seemingly lacks the ability to control them and manipulate the timestream and powers of all Kamen Riders. Hence, its strength is weak compared to Ohma Zi-O in those fields.

This form has two finishers:

 • Ziku-Driver finisher
  • King Time Break (キングタイムブレイク,Kingu Taimu Burēiku): Zi-O, along with Geiz performs a Rider Kick along with the 19 previous Heisei Riders in their final forms as their "Rider Symbol"s imprint on their right foot as they performs a Rider Kick and the symbol of the 20th Heisei Rider appears behind them as they pierces the enemy, similar to GrandZi-O's All Twenty Time Break, and create the kanji for "Heisei" before the enemy explodes in all the Heisei Rider's Logos. This variation is dubbed by Zi-O and the Heisei Riders as the Heisei Rider Kick (平成ライダーキック,Heisei Raidā Kikku).
 • Zikan Girade finisher
  • Saikyo Zikan Girade
   • Best Face
    • King Giri Giri Slash (キングギリギリスラッシュ,Kingu Giri Giri Surasshu): As OhmaForm, Zi-O teleports himself in front of enemies, then strikes down the enemy with a downward slash.

Appearances:Kamen Rider Zi-O: Over Quartzer & Kamen Rider Zi-O: Final Stage


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Electronic music) Kamen Rider Woz~!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height:
 • Rider Weight:

Ability Parameters

 • Punching Power:
 • Kicking Power:
 • Maximum Jump Height:
 • Maximum Running Speed:

WozArmor (ウォズアーマー,Wozu Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Woz-based form accessed by using the Woz Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver. In this form, Zi-O gains access to the Zikan Despear. Its visor spells out "Woz" (ウォズ,Wozu) and its shoulder pads are modeled after the Beyondriver.


This form is exclusive to Kamen Rider Zi-O: Final Stage.


These Rider Armors are currently exclusive to toyline.

"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Epic rock music, followed by Altering's standby noise) Agito!"
―Transformation announcement[src]

AgitoArmor (アギトアーマー,Agito Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Agito-based form accessed by using the Agito Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver, invoking Agito's Ground Form. Its visor spells out "Agito" (アギト,Agito), and its shoulder pads are modeled after Agito's Crest Horns.

This form's finisher is the Ground Time Break (グランドタイムブレーク,Gurando Taimu Burēku).[33]


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Electronic beat mixed with V Buckle-esque music) Advent! Ryuki![34]"
―Transformation announcement[src]

RyukiArmor (龍騎アーマー,Ryūki Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Ryuki-based form accessed by using the Ryuki Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver. Its visor spells out "Ryuki" (リュウキ,Ryūki)[33] and its shoulder pads are modeled after the Dragvisor[35].

This form's finisher is the Final Time Break (ファイナルタイムブレーク,Fainaru Taimu Burēku).[34]


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Electronic Pop mixed with Blade's Opening theme) Turn Up! Blade![36]"
―Transformation announcement[src]

BladeArmor (ブレイドアーマー,Bureido Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Blade-based form accessed by using the Blade Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver, invoking Blade's Ace Form. Its visor spells out "Blade" (ブレイド,Bureido) and its shoulder pads are modeled after the Blay Rouzer.

This form's finisher is the Lightning Time Break (ライトニングタイムブレーク,Raitoningu Taimu Burēku)[36].[8]


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Orchestral fanfare mixed with Onkaku ringing) Hibiki![37]"
―Transformation announcement[src]

HibikiArmor (響鬼アーマー,Hibiki Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Hibiki-based form accessed by using the Hibiki Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver. Its visor spells out "Hibiki" (ヒビキ,Hibiki).[33] His shoulders are modeled after the Ongekiko Kaentsuzumi.

In this form, Zi-O possesses replicas of Hibiki's Ongekibou Rekka.

This form's finisher is the Ongeki Time Break (音撃タイムブレーク,Ongeki Taimu Burēku, lit. "Sound Attack Time Break")[37].


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Electronic beat mixed with Kabuto Zecter post-Rider Form noises) Change Beetle! Kabuto![38]"
―Transformation announcement[src]

KabutoArmor (カブトアーマー,Kabuto Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Kabuto-based form accessed by using the Kabuto Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver, invoking Kabuto's Rider Form. Its visor spells out "Kabuto" (カブト,Kabuto). His shoulder pads are modeled after the Kabuto Zecter.

This form's finisher is the Clock Time Break (クロックタイムブレーク,Kurokku Taimu Burēku)[38].[33]


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Sword Form standby music) Sword Form! Den-O![39]"
―Transformation announcement[src]

Den-OArmor (電王アーマー,Den'ō Āmā) is Zi-O's Kamen Rider Den-O-based form accessed by using the Den-O Ridewatch in the left-hand side of the Ziku-Driver, invoking Den-O's Sword Form. Its visor spells out "Den-O" (デンオウ,Den Ō).[8]. Its shoulder pads are modeled after the DenLiner Gouka.

This form's finisher is Ore no Time Break (俺のタイムブレーク,Ore no Taimu Burēku, lit. "My Time Break")[39].


"Rider Time! Kamen Rider Zi-O! Armor Time! (Rock music mixed with Kiva's transformation noises) Gabu! Kiva![40]"
―Transformation announcement[src]

KivaArmor (キバアーマー,Kiba Āmā)[8] is Zi-O's Kamen Rider Kiva-based form accessed by inserting the Kiva Ridewatch into the left-hand side of the Ziku-Driver. Its visor spells out "Kiva" (キバ,Kiba) and its shoulder pads are modeled after Kivat-Bat the 3rd. This is the only Zi-O form with a yellow visor, like Kiva's base form (While the other form's visor are pink).

In this form, Zi-O possesses a replica of Kiva's Hell's Gate on his right leg.

This form's finisher is the Wake Up Time Break (ウェイクアップタイムブレーク,Weiku Appu Taimu Burēku)[40].


"Final Form Time! F-F-F-Faiz![20]"
―Transformation announcement[src]

DecadeArmor Faiz Form (ディケイドアーマーファイズフォーム,Dikeido Āmā Faizu Fōmu) is Zi-O's Kamen Rider Faiz Axel Form-based upgrade form accessed by inserting the Faiz Ridewatch into the Decade Ridewatch. The chest and left shoulder of DecadeArmor Faiz Form read "Axel" (アクセル,Akuseru) in katakana, while the right shoulder reads "Faiz" (ファイズ,Faizu) in katakana. Its Dimension Face reads "Kamen Rider Faiz" along the bottom.

This form's finisher is the F-F-F-Faiz Final Attack Time Break (フ・フ・フ・ファイズファイナルアタックタイムブレーク,F-F-F-Faizu Fainaru Atakku Taimu Burēku).


"Rider Time! (Electronic beat) (Echo) Kamen Rider Zi-O!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 200.0 cm[41]
 • Rider Weight: 92.0 kg[41]

Ability Parameters

 • Punching Power: 8.2 t[41]
 • Kicking Power: 19.0 t[41]
 • Maximum Jump Height: 30.2 m[41]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 5.0 sec[41]

Sougo transforms into Kamen Rider Zi-O (Mirror World version) (仮面ライダージオウ(ミラーワールドバージョン),Kamen Raidā Jiō Mirā Wārudo Bājon) by inserting the Zi-O Ridewatch (Mirror World version) into the D '9 Slot on the Ziku-Driver. His base form's visor reads mirrored "Rider" (ライダー,Raidā), while the logo on his forehead reads mirrored "Kamen" (カメン) in katakana. Zi-O's personal weapon in his base form is the Zikan Girade.

Zi-O consists of the following parts:

 • Caliber A (キャリバーA,Kyaribā A) - Zi-O's helmet. 'A' stands for Analog.
  • Clock Blade A (クロックブレードA,Kurokku Burēdo A) - The clock hands on the Caliber A. It is a data collection device. The long hand, Baryon Hand M (Barion Hando M,バリオンハンドM) predicts temporal information, such as enemy timing, while the short hand, Meson Hand H (メソンハンドH,Meson Hando H) measures spatial information, such as the distance between Zi-O and the enemy as well as landing points of finishers.
  • Ow Signal (オウシグナル,Ou Shigunaru) - The circular section where the two Clock Blades meet. It feeds gathered information to Zi-O, derive optimum solution to problems, and adjust internal systems of Zi-O.
  • Indication Eye (インジケーションアイ,Injikēshon Ai) - The visor which spells out "Rider". Sensors with a 270° viewing angle is built into the compound eye.
  • Kamen Dial (カメンダイアル,Kamen Daiaru, lit. 'Mask Dial') - Zi-O's faceplate. It invokes an analog clock face, and is made using a multilayer structure composed of the special metal alloy Graphenium (グラフェニウム,Gurafeniumu). The Kamen Dial is described by the TV Asahi website to have a beautiful white lustre finish.
  • Crash Bezel (クラッシュベゼル,Kurasshu Bezeru) - The metal frame surrounding the face. It is composed of Graphenium.
  • Core Ryūzu (コアリューズ,Koa Ryūzu, lit. 'Core Crown') - The 'button' on Zi-O's left cheek. It is an information management unit that stores combat data.
 • Oval Light Tecter (オーバルライトテクター,Ōbaru Raito Tekutā) - Zi-O's shoulder and chest armor. A metal coating called Graphenium Coat (グラフェニウムコート,Gurafeniumu Kōto) has been applied, raising durability. As a result, the Oval Light Tecter is not only lightweight, but is also 200 times stronger than steel.
 • Mid Band Liner M (ミッドバンドライナーM,Middo Bando Rainā M) - The silver band that runs vertically across Zi-O's torso, it connects the Ziku Driver to the head, converting energy made by the Driver into bioenergy.
 • Time Rush Arm (タイムラッシュアーム,Taimu Rasshu Āmu) - Zi-O's arms. Nanoscopic "Nanotube Muscle" (ナノチューブ筋,Nanochūbu-kin) tubing covers it, increasing strength.
 • Flex Arm Girder (フレックスアームガーダー,Furekkusu Āmu Gādā) - Zi-O's forearm armor. It is composed of the shock-absorbant material Amsein (アムセイン,Amusein), allowing it to absorb and disperse physical attacks with ease.
 • Zi-O Leap Hand (ジオウリープハンド,Jio Rīpu Hando) - Zi-O's hand units. It is covered with the purple metal Graphenium Bite (グラフェニウムバイト, Gurafeniumu Baito) units, raising destructive power of punches.
 • Adjustrike Suit (アジャストライクスーツ,Ajasutoraiku Sūtsu) - Zi-O's bodysuit. It automatically repairs minor damage.
 • Time Rush Leg (タイムラッシュレッグ,Taimu Rasshu Reggu) - Zi-O's legs. Nanoscopic "Nanotube Muscle" (ナノチューブ筋,Nanochūbu-kin) tubing covers it, increasing strength.
 • Counter Pad (カウンターパド,Kauntā Pado) - Zi-O's kneepads. It reads combat data on the field and sends it to the helmet.
 • Flex Leg Girder (フレックスレッグガーダー,Furekkusu Reggu Gādā) - Zi-O's shin protecters. It is composed of the shock-absorbant material Amsein, allowing it to absorb and disperse physical attacks with ease.
 • Zi-O Leap Shoes (ジオウリープシューズ,Jio Rīpu Shūzu) - Zi-O's shoes. The tip is covered with the Graphenium Bite (グラフェニウムバイト, Gurafeniumu Baito) units, increasing destructive power of kicks. Additionally, The katakana for the word "Kick" (キック) in engraved on the soles.

Appearances: Zi-O Episodes 21-22


"Shukufuku no toki! Saikō! Saizen! Saidai! Saikyō ō! Ohma Zi-O!"
―Transformation announcement[src]

Rider Statistics

 • Rider Height: 200.0 cm[42]
 • Rider Weight: 144.0 kg[42]

Ability Parameters

 • Punching Power: 108.3 t[42]
 • Kicking Power: 324.9 t[42]
 • Maximum Jump Height: 240.6 m[42]
 • Maximum Running Speed: 100 m per 0.1 sec.[42]

Kamen Rider Ohma Zi-O (仮面ライダーオーマジオウ,Kamen Raidā Ōma Jiō), or simply Ohma Zi-O, is Zi-O's truefinal form. While this final form is once used by Sougo's future self, the present-day Sougo briefly uses it after Another Decade proves too powerful for all of his previous forms. His visor reads "Rider" (ライダー,Raidā), while the logo on his forehead reads "Kamen" (カメン) in katakana. This form is accessed via the Ohma Zi-O Driver.

Compared to other Riders in the series, Ohma Zi-O possesses the highest stats. While Ohma Zi-O's stats are somewhat balanced, he has a tremendous kicking power, which is higher than most of Kamen Riders, except Super-1, Genm God Maximum Gamer, etc. He also has high punching and jumping powers, though they're still lower than that of many Legend Riders. However, it should be noted that since he has full control over all of the Legend Rider Powers, he can manipulate his stats using those powers if needed. The only form of Zi-O stronger than it is OhmaForm, but possibly only in terms of physical stats.

This form wields the powers of every single Kamen Rider in existence and can command the Dai Mazines. According to the original Ohma Zi-O, this form possesses the power to not only destroy time and space itself, but to recreate everything into whatever the user wishes. It is unknown if the power to destroy time affects the existence of Ohma Zi-O himself.

Ohma Zi-O is composed of the following parts:

 • Complication Caliber A (コンプリケーションキャリバーA,Konpurikēshon Kyaribā A) - The helmet
  • Transcendence Blade (トランセンデンスブレード,Toransendensu Burēdo) - The two clock hand antennae. The long Transcendence Baryon Hand (トランセンデンスバリオンハンド,Toransendensu Barion Hando) collects temporal information, such as the timing of enemy attacks while the short Transcendence Mason Hand (トランセンデンスメソンハンド,Toransendensu Meson Hando) collects spatial information such as the distance between enemies and trajectory angles.
  • Ohma Signal (オーマシグナル,Ōma Shigunaru) - The meeting point of the two Transcendence Blades. Adjusts Ohma Zi-O's systems according to information collected by the Transcendence Blades.
  • Parallel Rattrapante (パラレルラトラパンテ,Parareru Ratorapante) - The three clock-like devices on Ohma Zi-O's forehead. Allows Ohma Zi-O to sense parallel timelines and informs him of any temporal changes made to history. Also allows Ohma Zi-O to sense parallel worlds. (Note, a rattrapante is a type of chronographic device that possesses two second hands, allowing the user to time multiple events. Also known as a 'double chronograph'.)
  • Expressive Flame Eye (エクスプレッシブフレイムアイ,Ekusupuresshibu Fureimu Ai) - The red visor that spells out 'Rider' in katakana. Sensors with a 270° viewing angle is built into the compound eye. Additionally, its red coloring is due to it being in a constant state of heat, being 1000-1200°C. It can shoot out rays of heat at a maximum output.
  • Decorative Dial (デコラティブダイアル,Dekoratibu Daiaru) - Ohma Zi-O's faceplate. It is a multilayered armor structure. The top layer utilises Dark Matter Ingot (ダークマターインゴット,Dāku Matā Ingotto) as a decorative material.
  • Divine Bezel (ディバインベゼル,Dibain Bezeru) - The golden frame that surrounds Ohma Zi-O's face. It is composed of Zavaldust Graphenium (ザバルダストグラフェニウム,Zabaru Dasuto Gurafeniumu), which is 1200 times stronger than steel. Super dense diamonds are encrusted into it.
  • Core Diadem (コアダイアデム,Koa Daiademu) - The 'button' on Ohma Zi-O's left cheek. It is an information storage unit that has information on every single Kamen Rider from the Heisei era. It also stores information recorded by the Ohma Signal.
 • Ohma Radiant Armor (オーマラディアントアーマー,Ōma Radianto Āmā) - Ohma Zi-O's upper torso magic armor. It is engraved with multiple decorations that channel magical energy through it (similar to Kamen Rider Wizard). It dons a special energy field titled Absolute Throne (アブソリュートスロウン,Abusoryūto Suroun), negating any damage dealt to Ohma Zi-O.
  • Ornament Slots (オーナメントスロット,Ōnamento Surotto) - Special slots for Ridewatches located on the Ohma Radiant Armor. A maximum of six Ridewatches can be plugged in. Devices known as Alternate Plugs (オルタネートプラグ,Orutanēto Puragu) are installed, allowing Ohma Zi-O to activate a Ridewatch's powers just by activating them.
  • Apocalypse of Kingdom (アポカリプス・オブ・キングダム,Apokaripusu Obu Kingudamu) - The two giant clock hands that hang on Ohma Zi-O's back. The hands themselves are titled Aparajita (アパラージタ,Aparājita). By rotating themselves on the back, the Apocalypse of Kingdom can create a sort of circular disk attack.
 • Engraved Tecter (エングレイブドテクター,Engureibudo Tekutā) - Ohma Zi-O's shoulder armor. It is composed of Zalvadust Graphenium. Contains an inbuilt Sona Count Pad (ザバルダストグラフェニウム,Sona Kaunto Paddo).
 • Mid Band Liner Anthem (ミッドバンドライナー・アンセム,Middo Bando Rainā Ansemu) - The silver watch strap that travels along Ohma Zi-O's entire body. It is a biological enhancement device, delivering the Ohma Zi-O Driver's inexhaustible energy into the wearer's body, giving them astonishing strength and power.
 • Noble Adjustrike Suit (ノーブルアジャストライクスーツ,Nōburu Ajasutoraiku Sūtsu) - Ohma Zi-O's bodysuit. Partial shape changes, such as contraction and expansion, are regularly performed to deal maximum sharpness into an attack. Additionally, due to there being no damage accumulation, thanks to the Ohma Radiant Armor as well as having the highest quality possible self-healing function, it is possible for Ohma Zi-O to continue in battles that may exceed the limits of the wearer.
 • Meridian Sash (メリディアンサッシュ,Meridian Sasshu) - The golden watch strap. It is an 'authoritative medal'. It allows Ohma Zi-O to send a 'seperate surge' (セパレートサージ,separēto sāji) boundary wave that sends all objects in comes into contact within a 4km radius into a separate dimension.
 • Time Catastrophe Arm (タイムカタストロフアーム,Taimu Katasutorofu Āmu) - The arms. The built-in Nanotube Muscle (ナノチューブ筋,Nanochūbu-kin) that covers the entire arm is strengthened and pushed to the absolute limits that humans can tolerate. The addtional ultra-high Gold Compression Line (ゴールドコンプレッションライン,Gōrudo Konpuresshon Rain) restraints on the upper arm restrains the Nanotube Muscles' power, yet allows Ohma Zi-O to retain his supernatural power.
 • Solemn Arm Armor (ソレムアームアーマー,Soremu Āmu Āmā) - The forearm armor. Crafted out of Dark Matter Ingot, it can freely change its weight and density, increasing punching and blowing impacts. By increasing density as per needed, the ultimate defensive strength can be obtained.
  • Sona Ridewatch Holders (ソナライドウォッチホルダー,Sona Raidou~otchi Horudā) - Golden Ridewatch Holders. Due to Ohma Zi-O's ability to pull out Ridewatches out of thin air, they appear to be mere decorative pieces.
 • Ohma Causality Hand (オーマコーザリティーハンド,Ōma Kōzaritī Hando) - The hands. It (somehow) manipulates causality and allows Ohma Zi-O to manipulate surrounding objects around him as he wills.
 • Time Catastrophe Leg (タイムカタストロフレッグ,Taimu Katasutorofu Reggu) - The legs. The built-in Nanotube Muscle (ナノチューブ筋,Nanochūbu-kin) that covers the entire leg is strengthened and pushed to the absolute limits that humans can tolerate. The additional ultra-high Gold Compression Line (ゴールドコンプレッションライン,Gōrudo Konpuresshon Rain) restraints limit the Nanotube Muscles' power, yet allows Ohma Zi-O to retain his supernatural power.
 • Sona Count Pad (ソナカウントパッド,Sona Kaunto Paddo) - Collection devices located around the entire body (such as the knees). Instantaneously measures received impacts and information on objects and sends the data to the helmet.
 • Solemn Leg Armor (ソレムレッグアーマー,Soremu Reggu Āmā) - The lower leg armor. Crafted out of Dark Matter Ingot, it can freely change its weight and density, increasing kicking impacts. By increasing density as per needed, the ultimate defensive strength can be obtained.
 • Ohma Causality Shoes (オーマコーザリティーシューズ,Ōma Kōzaritī Shūzu) - The feet. Allows Ohma Zi-O to (somehow) manipulate causality to float in the air or walk/run at high speeds.

This form's finisher is the Ohma Zi-O Hissatsu Geki (逢魔時王必殺撃,Ōma Jiō Hissatsu Geki, lit. 'Ohma Zi-O Finishing Strike'): Zi-O channels energy into his entire body before rising into the air as a series of gold "Kick" (キック Kikku) characters appear and circle the enemy. Zi-O then performs a powerful Rider Kick with the Apocalypse of Kingdom acting as wings. Upon striking the enemy, the characters combine with Zi-O's foot and strengthen the attack to the point where he destroys the enemy.

Appearances:Zi-O Episode 49

Other media

KamenRide: Zi-O (カメンライドジオウ,Kamenraido Jiō): A Rider Card containing the power of Kamen Rider Zi-O. Decade can transform into Kamen Rider Zi-O.

Decade Zi-O
KamenRide: GrandZi-O (カメンライドグランドジオウ,Kamenraido GurandoJiō): A Rider Card containing the power of Kamen Rider GrandZi-O.When Kamen Rider Decade is in his Complete Form 21, he uses the K-Touch 21 to summon the Final Forms of the 21 Primary Riders. After he presses the Rider's symbol, the GrandZi-O card It is found at the center of Decade Complete Form21's chest.
Final AttackRide: Zi-O (ファイナルアタックライドジオウ,Fainaru Atakkuraido Jiō):
"Zi-O! (Distorted digital beeping)"
―Activation announcement[src]
"Zi-O!"
―Another Rider transformation announcement[src]
"Another Time! Zi-O!"
―Transformation announcement in the Ziku-Driver's right-hand slot[src]
"(Right-hand Ridewatch's announcement)! Another Time! Zi-O!"
―Transformation announcement in the Ziku-Driver's left-hand slot[src]
"Finish Time! Zi-O Another Time (Break/Burst/Jack)!"
―Finisher announcement in left-hand slot[src]
 • Another Zi-O Watch (アナザージオウウォッチ,Anazā Jiō Wotchi): A twisted version of the Zi-O Ridewatch used to transform into Another Zi-O

"Zi-O II! (Distorted digital beeping)"
―Activation announcement[src]
"Zi-O II!"
―Another Rider transformation announcement[src]
"Another Time! Zi-O II!"
―Transformation announcement in the Ziku-Driver's right-hand slot[src]
"(Right-hand Ridewatch's announcement)! Another Time! Zi-O II!"
―Transformation announcement in the Ziku-Driver's left-hand slot[src]
"Finish Time! Zi-O II! Another Time (Break/Burst/Jack)!"
―Finisher announcement in left-hand slot[src]
 • Another Zi-O II Watch (アナザージオウIIウォッチ,Anazā Jiō Tsū Wotchi): An upgraded version of the Another Zi-O Watch used to transform into Another Zi-O II.

"Zi-O's ability!"
―Second activation announcement[src]
"Authorise!"
―Transformation standby announcement[src]
"Progrise! Legend celebrate! RiderTiming Zi-O! An honorable and kind demon king."
―Transformation announcement with the Hiden Zero-One Driver[src]
"RiderTiming Impact!"
―Finisher announcement with the Hiden Zero-One Driver[src]
"RiderTiming (Bit/Byte/Kilo/Mega/Giga/Tera) Impact!"
―Empowered finisher announcement with the Hiden Zero-One Driver[src]
"Shotrise! RiderTiming Zi-O! An honorable and kind demon king."
―Transformation announcement with the A.I.M.S. Shotriser[src]
"King! RiderTiming Blast!"
―Finisher announcement with the A.I.M.S. Shotriser in Gun Mode[src]
"King! RiderTiming Blast Fever!"
―Finisher announcement with the A.I.M.S. Shotriser in Belt Mode[src]
"Forcerise! RiderTiming Zi-O! An honorable and kind demon king. Break down."
―Transformation announcement with the MetsubouJinrai Forceriser[src]
"RiderTiming Dystopia!"
―Finisher announcement with the MetsubouJinrai Forceriser[src]
"RiderTiming Utopia!"
―Secondary finisher announcement with the MetsubouJinrai Forceriser[src]
"RiderTiming Kaban Strash!"
―Uncharged finisher announcement with the Attache Calibur[src]
"RiderTiming Kaban Dynamic!"
―Charged Finisher announcement with the Attache Calibur[src]
"RiderTiming Kaban Shot!"
―Uncharged finisher announcement with the Attache Shotgun[src]
"RiderTiming Kaban Buster!"
―Charged Finisher announcement with the Attache Shotgun[src]
"RiderTiming Kaban Shoot!"
―Uncharged finisher announcement with the Attache Arrow in Arrow Mode[src]
"RiderTiming Kaban Strike!"
―Charged finisher announcement with the Attache Arrow in Arrow Mode[src]

RiderTiming Zi-O Progrisekey (ライダータイミングジオウプログライズキー,Raidātaimingu Jiō Puroguraizu Kī): Based on Kamen Rider Zi-O, this Progrisekey's ability is "King".[43]

RiderTiming Zi-O Progrisekey
RiderTiming Zi-O Progrisekey (Opened)
"Toaru Jidai ga Owari wo Mukaeta Toki, Saikou Saizen no Oh ga Kourin Shita...[44]
Translation: A certain greatest and kindest king has arrived when a certain era has ended... (とある時代が終わりを迎えた時、最高最善の王が降臨した…)"
―Story announcement[src]

Zi-O Kourinreki Wonder Ride Book (ジオウ降臨暦ワンダーライドブック,Jiō Kōrin Reki Wandā Raido Bukku, lit. "Zi-O Advent Calendar Wonder Ride Book") is based on Kamen Rider Zi-O and his forms. The book's name is shortened to "Zi-O" in the Swordriver's announcements. The Book's name and cover page are based on Kamen Rider Woz's Oma Advent Calendar.

Cover Page
Story Page
Transformation Page
"Henshin!"
―Sentai Gear equipping announcement after turning the handle
"Baban! Baban! Baban! Baban! Ba-Ba-Ba-Ban! Kamen Rider!"
―Ability announcement
Kamen Rider Zi-O Gear (仮面ライダージオウギア,Kamen Raidā Jiō Gia), this Sentai Gear, based on Kamen Rider Zi-O, lets the user see into the future, and perform Zi-O II's King Giri Giri Slash with any bladed weapon.
"Brachio! (ブラキオ!,Burakio!)"
―Activation announcement[src]
"Come on! Bu-Bu-Brachio! (カモン!ブ!ブ!ブラキオ!,Kamon! Bu-Bu-Burakio!)"
―Looping standby announcement with the Revice Driver[src]
"Buddy Up! Saidai! Saichou! Saiko de saikyou! Brachio! Iwae! Nagaki ou no tanjou o!
(バディアップ!最大!最長!最古で最強!ブラキオー!祝え!長き王の誕生を!,Badi Appu! Saidai! Saichō! Saiko de saikyō! Burakiō! Iwae! Nagaki ō no tanjō o!)
Translation: Buddy Up! Greatest! Longest! Oldest and strongest! Brachio! Rejoice! The birth of the long king!"
―Transformation announcement[src]
"Brachio Stamping Finish! (ブラキオスタンピングフィニッシュ!,Burakio Sutanpingu Finisshu!)"
―Revice Driver finisher announcement[src]
"Remix! Buddy Up! Hissatsu! Hatsudō! Gekitō! Brachio!
(リミックス!バディアップ!必殺!発動!激闘!ブラキオー!,Rimikkusu! Badi Appu! Hissatsu! Hatsudō! Gekitō! Burakiō!)
Translation: Remix! Buddy Up! Certain kill! Activate! Fierce fight! Brachio!"
―Remix transformation announcement[src]
"Hissatsu Shonin! Brachio Stamping Strike! (必殺承認!ブラキオスタンピングストライク!,Hissatsu Shōnin! Burakio Sutanpingu Sutoraiku!, Deadly Approval! Brachio Stamping Strike!)"
―Finisher announcement with the Ohinbuster50 in Gun Mode[src]
"Hissatsu Shonin! Brachio Stamping Slash! (必殺承認!ブラキオスタンピングスラッシュ!,Hissatsu Shōnin! Burakio Sutanpingu Surasshu!, Deadly Approval! Brachio Stamping Slash!)"
―Finisher announcement with the Ohinbuster50 in Axe Mode[src]

Brachio Vistamp (ブラキオバイスタンプ,Burakio Baisutanpu): Allows Revi and Vice to access their Brachio Genome. It contains the genetic information of a brachiosaurus and is based on Kamen Rider Zi-O.

Brachio Vistamp
Genomic Stamper

Modes

Item Information

As the leading rider protagonist of Kamen Rider Zi-O, Zi-O is labeled Kamen Rider #35 (仮面ライダー35号,Kamen Raidā Sanjūgogō) and Heisei Rider #20 (平成ライダー20号,Heisei Raidā Nijūgō).

References

"Zi" in Zi-O's name could mean either time (時,Ji) or character (字,Ji), representing his "watch" and "Katakana" motifs while the "O" means king (王,Ō). It may also be Goroawase for the number 20 (2 - Ji, 0 - Ō), referencing that Zi-O is the 20th Heisei Rider.

Another Zi-O II

 • 10th of the Phase 2 Heisei Riders 20th of the leading Heisei Riders overall, Zi-O was first foreshadowed in the Kamen Rider Heisei Generations FINAL: Build & Ex-Aid with Legend Riders guidebook page 48, represented by a space following Build marked as "NEXT RIDER?" With Emperor Akihito having abdicated in April 2019, thus closing Japan's Heisei era, Zi-O was the last Heisei Rider.
 • Kamen Rider Zi-O's official design was first revealed in Kamen Rider Buttobasoul accidentally and resulted in the machines needing to undergo maintenance after the reveal.[45] His legend forms were soon after revealed by a Chinese printing industry staff unintentionally during the making of posters for Kamen Rider Battle: Ganbarizing.[46]
 • Zi-O is the second Rider with a magenta & black color scheme, after Decade.
 • Zi-O's suit design is based on Rolex watches.
 • Zi-O's boots have the katakana for "kick" (キック) on the soles.
 • The clock hands on Zi-O's face point to 10:10, which is a rough common setting of watches and a reflecting his status as the 20th Heisei Kamen Rider.
  • This makes Zi-O the first Heisei Rider since Kamen Rider Decade to incorporate his number into his design (the "X" on Decade's chest refers to 10).
 • Uniquely, Zi-O's forms appear as an inversion of Decade's, where the forms conform to the core design and the summoned weapons are modified to either fit the trinket designs or the aesthetics of the rider's form, instead of both forms and weapons being their normal designs.
 • Zi-O is the first Rider since Decade not to have a unique name for his default form.
 • The prefixes added to Zi-O's Time Break for Rider Armor finishers are all taken from the original Riders' finishers:
  • BuildArmor's Vortex Time Break is taken from the Vortex Finish.
  • Ex-AidArmor's Critical Time Break is taken from the Critical Strike and Critical Finish.
  • GhostArmor's Omega Time Break is taken from the Omega Drive finisher.
  • GaimArmor's Squash Time Break is taken from the Squash finishers.
  • FourzeArmor's Limit Time Break is taken from the Limit Break.
  • OOOArmor's Scanning Time Break is taken from the Scanning Charge.
  • DoubleArmor's Maximum Time Break is taken from Maximum Drive.
  • DecadeArmor's Attack Time Break is taken from Decade's Attack Rides.
  • KivaArmor's Wake Up Time Break is taken from the Wake-Up Fuestle, which is required for Kiva's finishing attacks.
  • Den-OArmor's Ore no Time Break is taken from Momotaros' various nicknames for his Full Charge, usually "Ore no hissatsu waza part 2!" (俺の必殺技パート2 lit. "My finishing attack, part 2!")
  • KabutoArmor's Clock Time Break is taken from the Clock Up maneuver that all the Riders of Kamen Rider Kabuto have, even though its use in a finisher isn't always necessary.
  • HibikiArmor's Ongeki Time Break is taken from Hibiki's own Ongeki Finishers.
  • BladeArmor's Lightning Time Break is taken from either the Lightning Slash, the Lightning Blast, or the Lightning Sonic.
  • RyukiArmor's Final Time Break is taken from Final Vent.
  • AgitoArmor's Ground Time Break is taken from Agito's Ground Form.
  • KuugaArmor's Mighty Time Break is taken from Kuuga's Mighty Form.
 • DecadeArmor Saber Form is unique among other DecadeArmor forms in various aspects.
  • It is the only Rider Armor that is based on a Reiwa Rider.
  • It is the only DecadeArmor form based on a Rider's Primary form instead of an Upgrade or a Super Form (despite Dragonic Knight having debuted already).
  • It is the only DecadeArmor form which continues to use the original suit rather than replacing its parts with the Legend Rider's suit parts.
 • Interestingly, Armor forms such as Kuuga, Decade, OOO, and Fourze are the only ones wielded by Sougo that don't have shoulder pads modeled after their respective Rider's Transformation trinket, but rather something either taken from that rider's default form or something used by that rider.
  • KuugaArmor’s shoulder pads are taken from his default form.
  • KivaArmor's shoulder pads are modeled after Kivat-Bat the 3rd.
  • HibikiArmor’s shoulder pads are modeled after the Onigekiko Kaentsuzumi(a drum-like weapon he can use.)
  • Den-OArmor’s shoulder pads are modeled after the DenLiner.
  • BladeArmor’s shoulder pads are modeled after the Blay Rouzer.
  • RyukiArmor’s shoulder pads are modeled after the Dragvisor.
  • AgitoArmor's shoulder pads are modeled after Agito's opened Crest Horns.
  • DecadeArmor's shoulder pads are modeled after Decade's own shoulder pads.
  • OOOArmor's shoulder pads are modeled after the Tora Arms.

Known Identities

 1. 1.01.11.21.31.41.5"TV Asahi's page for Zi-O". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/stand.html.
 2. 2.02.12.22.32.42.5"TV Asahi's page for Zi-O BuildArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_build/stand.html.
 3. 3.03.13.23.33.43.5"TV Asahi's page for Zi-O Ex-AidArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_ex-aid/stand.html.
 4. 4.04.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5755/
 5. 5.05.15.25.35.45.55.6"TV Asahi's page for Zi-O FourzeArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_fourze/stand.html.
 6. 6.06.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5787/
 7. 7.07.17.27.37.47.5"TV Asahi's page for Zi-O OOOArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_ooo/stand.html.
 8. 8.08.18.28.3http://i.4cdn.org/m/1531640349426.jpg
 9. 9.09.19.29.39.49.5"TV Asahi's page for Zi-O GaimArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_gaim/stand.html.
 10. 10.010.110.210.310.410.510.6"TV Asahi's page for Zi-O WArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_double/stand.html.
 11. 11.011.111.211.311.411.5"TV Asahi's page for Zi-O KuugaArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_kuuga/stand.html.
 12. 12.012.112.212.312.412.512.6"TV Asahi's page for Zi-O GhostArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_ghost/stand.html.
 13. ↑https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/geiz/legendarmer_ghost/face.html
 14. 14.014.114.214.314.414.514.6"TV Asahi's page for Zi-O DecadeArmor". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_decade/stand.html.
 15. 15.015.115.215.315.415.515.6"TV Asahi's page for Zi-O DecadeArmor Build Form". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_decadebuild/stand.html.
 16. 16.016.116.216.316.416.516.6"TV Asahi's page for Zi-O DecadeArmor Ghost Form". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_decadeghost/stand.html.
 17. 17.017.117.217.317.417.5"TV Asahi's page for Zi-O DecadeArmor Ex-Aid Form R". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_decade-ex-aid-r/stand.html.
 18. 18.018.118.218.318.418.5"TV Asahi's page for Zi-O DecadeArmor Ex-Aid Form L". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_decade-ex-aid-l/stand.html.
 19. 19.019.119.219.319.419.5"TV Asahi's page for Zi-O DecadeArmor OOO Form". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/legendarmer_decadeooo/stand.html.
 20. 20.020.120.2https://kamenrider.fandom.com/wiki/File:FB_IMG_1542904195081.jpg
 21. ↑https://www.youtube.com/watch?v=8_aXreLBKyE
 22. 22.022.122.222.322.422.5"TV Asahi's page for Zi-O II". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/zi-o_two/stand.html.
 23. 23.023.1https://kamenrider.wikia.com/wiki/File:Zi-OSuperFormsFullScan.png
 24. ↑https://kamenrider.fandom.com/wiki/File:SaikyoGiradeFullScan.png
 25. ↑https://kamenrider.fandom.com/wiki/File:Zi-OTrinityWozGinga.jpg
 26. 26.026.126.226.326.426.526.6"TV Asahi's page for Zi-OTrinity". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/zi-o_trinity/stand.html.
 27. 27.027.127.227.327.427.5"TV Asahi's page for GrandZi-O". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/grandzi-o/stand.html.
 28. ↑https://twitter.com/cron204/status/1245007004801720321
 29. 29.029.1[1]
 30. ↑https://natalie.mu/eiga/news/334529
 31. ↑[2]
 32. ↑https://twitter.com/Ben77878871/status/1143548543916859392
 33. 33.033.133.233.3Cite error: Invalid tag;no text was provided for refs named Armors1
 34. 34.034.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5732/
 35. ↑https://youtu.be/Ey95L_gWWD8?t=59s
 36. 36.036.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5783/
 37. 37.037.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5769/
 38. 38.038.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5768/
 39. 39.039.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5744/
 40. 40.040.1http://www.b-boys.jp/series/rider/item/detail/5784/
 41. 41.041.141.241.341.441.5"TV Asahi's page for Zi-O (Mirror World version)". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/zi-o_mirror/stand.html.
 42. 42.042.142.242.342.442.5"TV Asahi's page for Ohma Zi-O". https://www.tv-asahi.co.jp/zi-o/rider/zi-o/ohma_zi-o_2019/stand.html.
 43. ↑https://toy.bandai.co.jp/series/rider/item/detail/11134/
 44. ↑Cite error: Invalid tag;no text was provided for refs named bwb
 45. ↑https://twitter.com/TheRealMattHunt/status/1015195530090119168?s=19
 46. ↑https://tieba.baidu.com/p/5790921663